Marian Joseph Tumler OT (urodzony "Kopf am Egg" z Schlanders, południowy Tyrol, 21 października 1887 roku, zmarł w Wiedniu, 18 listopada 1987 roku)

Syn Mathias Tumler i Moniki z domu Daniel.

Austriacki duchowny katolicki, wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 10 maja 1948 roku do 6 października 1970 roku.

Ukończył gimnazjum franciszkańskie i w 1903 roku wstąpił do zakonu krzyżackiego, by po rocznym nowicjacie złożyć śluby zakonne. Po złożeniu egzaminu dojrzałości studiował historię i geografię w Innsbrucku, uzyskując w 1922 roku doktorat na podstawie rozprawy Hospicjum w Lengmoos. W 1923 roku został wikariuszem w parafii św. Elżbiety w Wiedniu oraz drugim archiwistą w centralnym archiwum zakonu. W 1933 roku objął kierownictwo archiwum zakonnego i jednocześnie funkcję zastępcy wielkiego mistrza. Po kasacie i wywłaszczeniu zakonu w III Rzeszy w 1938 roku prowadził działalność duszpasterską w Wiedniu.

Po wojnie podjął działania na rzecz reaktywowania zakonu i odzyskania majątku. Wobec powodzenia większości działań został w maju 1948 roku wybrany na 62-go wielkiego mistrza. Założył konwent zakonny w Bawarii (gdzie znalazło się wielu członków zakonu) oraz powołał do życia stację misyjną w Lidköping w Szwecji. Nie udało mu się utrzymać neutralności politycznej - w 1957 roku roku tytuł honorowego rycerza otrzymał Konrad Adenauer.

Funkcję wielkiego mistrza pełnił do października 1970 roku, kiedy zrezygnował ze względu na podeszły wiek i zły stan zdrowia. Jego następcą został Ildefons Pauler. Osiadł w domu zakonnym w Wiedniu, gdzie zmarł krótko po ukończeniu 100 lat. Pochowany został w Lana w krypcie kapłanów zakonu krzyżackiego.

Tumler prowadził badania nad historią zakonu, czego efektem była praca "Der Deutschen Orden im Werden, Wachsen und Wirken" w 1955 roku. Wykorzystał w tym opracowaniu bogate archiwum zakonne, którego porządkowaniem wcześniej się zajmował (przeszło 12 tysiące dokumentów). Zainicjował również cykl wydawniczy poświęcony historii i współczesności zakonu krzyżackiego "Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens" od 1966 roku, w ramach którego do końca XX wieku ukazało się kilkadziesiąt tomów.


Żródła:

Marian Tumler w "Wikipedii"


Father Marian Tumler w "Catholic-Hierarchy" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk

13-02-2021