Marcin (Martin) Truchsess (Truchseß) von Wetzhausen zu Dachsbach (urodzony w 1435 roku, zmarł w Królewcu (Königsberg) 3 stycznia 1489 roku) herb

Komtur Ostródy od 1467 roku do 4 sierpnia 1477 roku. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 14 kwietnia (objął 4 sierpnia) 1477 roku do 3 stycznia 1489 roku.

Pochodził z rodziny Truchseß baronów Würzburgu we Frankonii, której kilku przedstawicieli osiedliło się w Prusach i zajmowało wysokie stanowiska w Zakonie.

W początkach kariery był zakonnikiem w Gniewie, Brodnicy i Elblągu. Od 1462 roku był kompanem wielkiego mistrza Ludwika von Erilchshausena. 4 sierpnia 1477 roku został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego.

W stosunku do Polski zajmował wojownicze stanowisko; rozpaczliwie poszukiwał wsparcia zagranicznego, które znalazł w osobie króla węgierskiego Macieja Korwina. Ten wsparł zakon w jego walce z Polską o obsadę biskupa warmińskiego ("wojna popia"). Zakon popierał kandydaturę kapituły warmińskiej Mikołaja Tungena, którego nie akceptował król Kazimierz IV Jagiellończyk. W 1478 roku Martin Truchsess zajął Starogród Chełmiński, Chełmno i Brodnicę. Wojska polskie pod dowództwem Jana Białego i Jana Zielezińskiego oraz przy wsparciu stanów Prus Królewskich z Gdańskiem na czele pokonały szybko wojska krzyżackie a sam wielki mistrz musiał złożyć hołd królowi polskiemu w Nowym Mieście Korczynie 9 października 1479 roku.

Latem 1488 roku rozchorował się, zmarł 3 stycznia 1489 roku. Pochowany został w katedrze w Królewcu.


Żródła:

Martin Truchsess von Wetzhauseny w "Wikipedii"

24-04-2021