Robert Johann Schälzky OT (urodzony w Rýźoviśtě 13 sierpnia 1882 roku, zmarł w Lana 28 stycznia 1948 roku)

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 29 marca 1936 roku do 26 stycznia 1948 roku.

Do zakonu krzyżackiego wstąpił po uzyskaniu pełnoletności. Studiował teologię w Brixen. W 1907 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był mocno zaangażowany w życie polityczne na terenie Czech. Należał do Niemieckiej Chrześcijańsko-Socjalnej Partii Ludowej Moraw. W latach 1920-1925 zasiadał jako poseł w czeskim parlamencie.

Od lat dwudziestych XX wieku uczestniczył w reformie zakonu krzyżackiego. W 1936 roku po śmierci Paula Heidera wybrany został zwierzchnikiem tego zgromadzenia.

Pełnienie przez niego urzędu wielkiego mistrza zbiegło się z dojściem do władzy w Niemczech i Austrii nazistów. Schälzky początkowo ustosunkowany pozytywnie do NSDAP jako siły mogącej odbudować znaczenie zakonu srogo się na niej zawiódł, gdy hitlerowcy pozbawili zgromadzenie większości posiadanych dóbr oraz dążyli do jego rozwiązania.

W 1938 roku Robert Schälzky mieszkał w pałacu w Bruntálu i próbował powstrzymać likwidację zakonu krzyżackiego. Rozmawiał w tym celu z Konradem Henleinem i pisał do Adolfa Hitlera. Mimo jego starań zakon został zlikwidowany 7 lutego 1939 roku. Wówczas wielki mistrz musiał opuścić pałac w Bruntálu i zamieszkał w Podlesí.

Po II wojnie światowej w 1945 roku wielki mistrz powrócił na krótko do Opawy chcąc odzyskać majątek zgromadzenia i reaktywować zakon krzyżacki. Rząd Czechosłowacji nie wyraził jednak na to zgody i w 1946 roku ponownie skonfiskował zakonny majątek. Schälzky został zmuszony do wyjazdu do Wiednia i dopiero tam odnowił zakon krzyżacki.

Przed śmiercią zamieszkał w konwencie w Lana.


Żródła:

Robert Schälzky w "Wikipedii"


Robert Schälzky

13-02-2021