Siegfried von Feuchtwangen (de Vuthewaning, Vuhtwanch) (zmarł w Malborku, 5 marca 1311 roku)

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego od lata 1303 roku do grudnia 1310 roku lub stycznia 1311 roku.

Pochodził z Frankonii z tego samego rodu, co wielki mistrz Konrad von Feuchtwangen.

Początki kariery Siegfrieda von Feuchtwangena w zakonie krzyżackim owiane są tajemnicą. Nieznane są okoliczności jego wstąpienia do zgromadzenia ani przebieg pierwszych lat służby. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się dopiero w 1298 roku, gdy był już niemieckim mistrzem krajowym i komturem wiedeńskim.

Siegfried von Feuchtwangen objął urząd wielkiego mistrza w 1303 roku po zdymisjonowaniu przez kapitułę generalną Godfryda von Hohenlohe. Natychmiast po wyborze na urząd wielkiego mistrza Siegfried von Feuchtwangen opuścił Prusy, pozostawiając ich zarząd miejscowym komturom. W latach 1303-1309 rezydował w Wenecji, nie zajmując się prawie wcale sytuacją w Państwie Zakonnym nad Morzem Bałtyckim.

Za jego rządów Krzyżacy w brutalny sposób zaanektowali Gdańsk i Pomorze stając się wrogami Królestwa Polskiego, choć podkreślić należy iż przez większość czasu wielki mistrz przebywał z dala od Prus, w Wenecji. We wrześniu 1309 roku przeniósł stolicę zakonu do Malborka, chcąc najprawdopodobniej uniezależnić się od papieskiej kurii oraz uniknąć krytyki wymierzonej w zakony rycerskie, która przetaczała się wówczas po Europie na fali wielkiego procesu templariuszy we Francji, oskarżonych o herezje, więzionych, torturowanych i palonych na stosie. Uważa się, że jego postępowanie wynikało z pełnej zależności od kapituły oraz bycia faktycznie tylko figurantem wpływowych pruskich mistrzów krajowych Konrada Sacka i Henryka von Plotzke.

Pod wpływem wydarzeń związanych z procesem templariuszy i niechęci, jaką darzono w tym czasie na dworach Europy zakony rycerskie, Siegfried von Feuchtwangen w 1309 roku przeprowadził się z Włoch do Prus. Jednocześnie dla zabezpieczenia niezależności i interesów zakonu krzyżackiego przeniósł jego centralę do Malborka.

Siegfried von Feuchtwangen zmarł na zamku malborskim w 1311 roku. Pochowany został w katedrze w Chełmży.


Żródła:

Siegfried von Feuchtwangen w "Wikipedii"


"Zakon Krzyżacki"


Zakon Krzyżacki w "Der Ritter-Orden S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk