Walter von Cronberg (urodzony w Kronberg im Taunus w 1477 roku, zmarł w Mergentheim 4 kwietnia 1543 roku) herb

Syn Johanna VI von Cronberg, burggrafa Starkenburga i N.N.

Mistrz krajowy niemiecki zakonu krzyżackiego od 1526 roku do 1543 roku. Administrator urzędu wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego od 1527 roku do 1543 roku. Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego od 9 kwietnia 1525 roku (objął 16 grudnia 1526 roku) do 4 czerwca 1543 roku.

Pochodził z rodu ubogich rycerzy. Do zakonu krzyżackiego wstąpił w 1493 roku. Od 1499 roku pełnił urząd poborcy czynszów w komturii Mergentheim, w 1504 roku został komturem domowym we Frankfurcie. Za czasów Albrechta Hohenzollerna był posłem krzyżackim w misjach do króla polskiego Zygmunta I "Starego:. W 1517 roku ufundował w ramach zakonu bractwo pobożnościowe św. Sebastiana. W 1526 roku wybrano go mistrzem krajowym niemieckim. Z uwagi na ekskomunikę Albrechta Hohenzollerna i jego konwersję na luteranizm, Walter von Cronberg uznał się za zwierzchnika zakonu krzyżackiego. Swoje roszczenia do tego urzędu argumentował statutami Wernera von Orselna z XIV wieku, które stanowiły, że w razie braku wielkiego mistrza jego funkcję pełni mistrz krajowy. Początkowo napotkał na opór mistrza krajowego inflanckiego Woltera von Plettenberga, który również uznał się za administratora urzędu wielkiego mistrza. Do sporu włączył się jednak cesarz Karol V, który w 1529 roku uregulował sprawę dalszego istnienia zakonu na korzyść gałęzi niemieckiej. Od 1530 roku Walter von Cronenberg całkowicie poświęcił się misji ratowania katolickiego charakteru zakonu. Nie udało mu się jednak zapobiec dalszej sekularyzacji tej organizacji w Rzeszy i łamania ślubów zakonnych przez braci rycerzy.

Zmarł i pochowany został w Mergentheim.


Żródła:

Walter von Cronberg w "Wikipedii"


Walter von Cronberg w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk