Wilhelm Franz Karl von Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotharinge-Teschen Austriacki (Wilhelm Franz Karl von Österreich) (urodzony w Wiedniu 21 kwietnia 1827 roku, zmarł w Weikersdorf 29 czerwca 1894 roku) herb

Syn Karola Ludwika von Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotharinge księcia cieszyńskiego i Henrietty von Nassau-Weilburg, córki Friedricha Wilhelma von Nassau-Weilburg, księcia von Nassau i Luise/Isabelle, Burggrafen von Kirchberg (Grafen zu Sayn-Hachenburg).

Arcyksiążę, wielki i niemiecki mistrz zakonu krzyżackiego od 2 stycznia (objął 25 czerwca) 1863 roku do 29 lipca 1894 roku. Feldzeugmeister armii CK. Oficer austriacki, od 1847 roku generał-major, od 1867 roku generał armii i naczelny dowódca obrony kraju. Uczestnik wielu bitew m.in: pod Solferino w 1859 roku i pod Sadową w 1866 roku. Orędownik reformy armii austriackiej.

Od 1845 roku członek zakonu krzyżackiego i koadiutor wielkiego mistrza. Od 1863 roku zwierzchnik tego zgromadzenia. Propagator organizowania krzyżackich szpitali polowych przy armii austriackiej oraz organizator marianów, stowarzyszenia świeckich i honorowych członków zakonu krzyżackiego.

W życiu prywatnym pomimo ślubów zakonnych żył wystawnie i poświęcał się życiu towarzyskiemu. Grał na giełdzie, co przynosiło mu spore dochody. Uwielbiał bale i jazdę konną. Mieszkał poza konwentem w wybudowanym w specjalnie dla niego w latach 1864-1867 pałacu pod Wiedniem.

Pochowany jest w kościele kapucynów w Wiedniu.


Żródła:

Wilhelm Franciszek Karol Habsburg w "Wikipedii"


Wilhelm Franz Karl Erzherzog von Österreich