Wilhelm von Isenburg (urodzony około 1499 roku, zmarł w Kestenholz w 1525 roku) herb

Syn Gerlacha III, seniora von Isenburg-Grensau i Hildegard von Sierck, córki Arnolda VII von Sirck, Grafa von Moncler.

Senior zu Grenzau. Wielki marszałem Zakony Krzyżackiego, członek Rady Regencyjnej od maja 1507 roku do 6 lipca 1511 roku.


Żródła:

Wilhelm von Isenburg w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk