Wilhelm "Młodszy" Deutz von Hövel (Huvili)-Berg von Isenburg und Grenzau auch Ysenburg und Eisenberg (urodzony przed 1470 roku, zmarł w Kestenholz, w 1525 roku) herb

Syn Gerlacha III Deutz von Hövel (Huvili)-Berg von Isenburg und Grenzau auch Ysenburg und Eisenberg, seniora von Isenburg-Grensau i Hildegard von Sierck, córki Arnolda VII von Sirck, Grafa von Moncler.

Graf von Isenburg und Grenzau, wielki mistrz Zakony Krzyżackiego od 25 sierpnia 1497 roku do 29 września 1498 roku, członek Rady Regencyjnej od maja 1507 roku do 6 lipca 1511 roku.

Krzyżacy Wilhelma nazywali "Młodszym", więc jego rok urodzenia przypada prawdopodobnie przed 1470 rokiem. Zapewne otrzymał wykształcenie uniwersyteckie.

Na początku był członkiem Zakonu Niemieckiego w Prusach, który w ostatnich latach przed jego rozpadem, był bardzo zaniedbany z powodu braku hodowli i wewnętrznych zawirowań, które Graf starał się tuszować powagą i gorliwością religijną.

Po śmierci wielkiego komutra Stephana von Streitberg, niełatwo było znaleźć zdolnego zakonnika, który mógłby przywrócić stary porządek i dyscyplinę wśród zakonników. Ówczesny wielki mistrz zakonu wyniósł hrabiego do godności wielkiego komtóra w 1495 roku. Następnie podczas kończącej się tureckiej wojny w 1497 roku, objął urzęd namiestnika Wielkiego Mistrza, a po jego rychłej śmierci kontynuował rządy, wprowadzając zaprojektowane plany reformy Zakonu. Wielu zakonników nawet chciało wybrać go na Wielkiego Mistrza: "aby zadowolić honor Zakonu i jego bytu oraz chwalebny stary dom Saksonii". Wyboru jednak Wilhelm i opowiedział się za wyniesienie księcia Fryderyka z Saksonii na Wielkiego Mistrza.

Kraj zakonu był w tym czasie w wielkim niebezpieczeństwie, po klęsce króla Polski Władysława "Warneńczyka", który poniósł klęskę w bitwie z Turkami i z tego powodu Zakon obawiał się tego samego losu. W takiej sytuacji Wilhelm von Isenburg wezwał cersarza i cesarskich książąt, papieża i Kolegium Kardynalskie oraz kraj Prus jako filar dla chrześcijaństwa wobec Rosjan, Tatarów i Turków do walki z niebezpieczeństwem dla krajów chrześcijańskich.

W 1499 roku godność Wielkiego komura przekazał Simonowi von Drahe, a w zamian został mianowany marszałkiem zakonu. Od tego momentu mało znane sa fakty z jego działalności do 1503 roku. W 1503 roku jest obecny na procesie wytoczony Wilhelmowi przez arcybiskupa-elektora Kolonii, który obraził arcybiskupstwa Kolonii. Kiedy w roku 1507 Wielki Mistrz udał się do Niemiec, aby wyznaczyć biskupów Pomorza i Samlandy, hrabiego został regentem Zakonu Krzyżackiego, jako cieszący się wielkim szacunkiem zakonnika. W tym też czsie starał się zreformować zakon, widziąc przyczynę rozpadu całej jego istoty we własnych interesach członków Zakonu.

Podczas rządów regencyjnych zmarł Wielki Mistrz i hrabia został wysłany do Niemiec na negocjacje w sprawie nowych wyborów, i wyboru margrabiego Albrechta z Brandenburgii. Podczas jego nieobecności biskup warmiński oskarżył go, że był wrogo nastawiony do biskupa i jego nominacji.


Żródła:

Isenburg, Wilhelm "Deutsche Biographie" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wilhelm von Isenburg-Grenzau w "WIKISOURCE" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


Wilhelm von Isenburg w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk