Święty Aleksander I (urodzony około 75 roku, zmarł w Rzymie, około 115 roku)

Syn Aleksandra, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata w latach 105-115.

Na liście papieży Ireneusza wymienia się go jako szóstego papieża z kolei, acz nie są znane żadne daty z jego życia.

Nie ma zbyt wielu zapisków historycznych na jego temat, legenda mówi, że został ścięty i pochowany przy Via Nomentana. Do końca IX wieku utożsamiano go z postacią świętego męczennika Aleksandra zamordowanego około roku 130 na Via Nomentana.

Św. Ireneusz z Lionu wspomniał o Aleksandrze I jako piątym z biskupów Rzymu od czasów apostołów, jednak nic nie napisał o jego domniemanym męczeństwie.

Należy pamiętać, że mimo iż Aleksander I był biskupem Rzymu, tworząca się organizacja ówczesnego Kościoła nie wyróżniała go jakoś szczególnie spośród innych przywódców chrześcijan. Tak naprawdę w drugim wieku po Chrystusie słowem papież zwracano się do każdego kapłana chrześcijańskiego, a dopiero potem słowo to przylgnęło do najwyższego dostojnika Kościoła.

Wprowadził użytek wody święconej w Kościele.

Przypisuje mu się też wprowadzenie obowiązku przebywania w świątyni bez nakrycia głowy dla mężczyzn. Najprawdopodobniej to on wprowadził do kanonu mszy św. słowa "On to w dzień przed męką...".

W Kościele katolickim i również w cerkwi prawosławnej ogłoszony Świętym, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione. Jego święto liturgiczne przypada na 3 maja.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Święty Aleksnader I "Święci na dziś"


Alexander I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk