Święty Anicet (Anicetus) (urodzony w Emesie, w Syrii, około 110 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 166 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 155 roku do 166 roku.

Urodził się w Emesie w Syrii.

Podczas swojego pontyfikatu duchowieństwu zabronił noszenia długich włosów.

Jego imię związane jest ze sporami o datę święta Wielkanocy i z herezją montanizmu.

W okresie pontyfikatu Aniceta w Rzymie przebywał wybitny biskup Smymy (Azja Mniejsza), Polikarp (zmarł około 163 roku), aby uzgodnić z Kościołem rzymskim zagadnienia dyscyplinarne dotyczące ustalenia daty obchodów Wielkanocy oraz stanowisko hierarchii kościelnej wobec szerzących się nowych prądów religijnych, grożących rozłamem chrystianizmu.

Chodziło zwłaszcza o poglądy Montanusa (chłopa frygijskiego) i jego uczniów głoszących chrystianizm "profetyczny", który kładł nacisk na indywidualne działanie Ducha Świętego w przeżyciach religijnych oraz o działalność Marcjona, bogatego kupca z Synopy (nad Morzem Czarnym), który twierdził, że chrześcijaństwo powinno odrzucić Stary Testament i rozwijać doktrynę wyłącznie w duchu listów świętego Pawła.

Marcjon przybył do Rzymu i ofiarował gminie chrześcijańskiej znaczną sumę 200.000 sestercji i część swego księgozbioru. Rada Starszych (o roli biskupa rzymskiego źródła nie wspominają) odrzuciła doktrynę Marcjona, zwróciła mu pieniądze, ale zatrzymała księgozbiór. Marcjon założył w Rzymie własną gminę, która znalazła naśladowców w innych prowincjach wschodnich i zachodnich cesarstwa.

Zwalczał poglądy gnostyków - zwolenników Walentyna. Prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską, za panowania cesarza Marka Aureliusza, w Rzymie.

Najprawdopodobniej w czasie jego pontyfikatu wzniesiono grobowiec św. Piotra, odkryty w latach 1939-1949.

Jego liturgiczne wspomnienie przypada na 17 kwietnia. W 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Anicetus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk