Święty Anterus (zmarł w Rzymie 3 stycznia 236 roku)

Syn Raomulusa, Greka.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 21 listopada 235 roku do 3 stycznia 236 roku.

Anterus pochodził z Grekcji.

Podczas jego pontyfikatu zakończona została schizma Hipolita. Poncjan z innymi przywódcami Kościoła oraz Hipolitem zostali wygnani przez cesarza Maksymina Traka na Sardynię. Tam abdykował 25 lub 28 września 235.

Nakazał, aby relikwie męczenników były zebrane i przechowywane w scrinium kościelnym. Jego dwumiesięczny pontyfikat przypadł na czas prześladowań chrześcijan zarządzonych przez cesarza Maksymina Traka.

Uważa się, iż jest męczennikiem, ale jest na to mało dowodów. Pogrzebano go w krypcie papieskiej na cmentarzu świętego Kaliksta, gdzie odnaleziono fragmenty jego nagrobnych inskrypcji..

Został ogłoszony Świętym Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Jego święto przypada 3 stycznia.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk