Benedykt XV

Pierre Tifane (zmarł około 1470 roku)

Antypapieża w Awinionie od 1437 roku do 1470 roku. Kardynał de Tibériade. Większość historyków uważa Pierre Tifane jest osobą fikcyjną.

Jean Raspail w powieści - "Pierścień Rybaka" - i Gerard Bavoux - "Bringer of light" (Światło-nosiciel) opisują antypapieży i podają różne tezy opowiedające fikcyję. Podobno francuscy kardynałowie w tajemnicy nominowali dwóch po sobie panujących papieży. Najpierw po śmierci Benedykta XIV, powołali antypapieża Benedykt XV, Pierre Tifane, został uznany za papieża w Awinionie w latach 1437-1470. Jego następca, antypapież Benedykt XVI, Jean Langlade, panował w latach 1470-1499. Książki te opierają się na twierdzi, że Jean Carrier, drugi antypapież Benedykt XIV, nominowany kardynałów, którzy mieli kontynuować linię antypapieży i wielką schizmę.

Nie ma pewności co do daty śmierci około 1470 roku.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki


antypapież


antypapież tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk