Benedykt XVI

Jean Langlade (zmarł w 1499 roku)

Antypapieża w Awinionie od 1470 roku do 1499 roku.

Jean Raspail w powieści - "Pierścień Rybaka" i Gerard Bavoux - "Bringer of light" (Światło-nosiciel) opisują antypapieży i podają różne tezy opowiedające fikcyję.

Podobno francuscy kardynałowie w tajemnicy nominowali dwóch po sobie panujących papieży. Najpierw po śmierci Benedykta XIV, powołali antypapieża Benedykt XV, Pierre Tifane, został uznany za papieża w Awinionie w latach 1437-1470. Jego następca, antypapież Benedykt XVI, Jean Langlade, panował w latach 1470-1499. Książki te opierają się na twierdzi, że Jean Carrier, drugi antypapież Benedykt XIV, nominowany kardynałów, którzy mieli kontynuować linię antypapieży i wielką schizmę.

Po Benedykcie XV papieżem wybrany został, jako Benedykt XVI, kardynał z Cezarei, Jan Langlade. Ostatnim pewnym faktem z historii sukcesji "awiniońskiej" jest egzekucja Langlade'a, łamanego kołem na placu w Mediolanie (będącym wówczas pod władzą króla Francji Ludwika XII) wiosną 1499 roku.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki.


Wielka Schizma Zachodnia - Jacek Bartyzel "Organizacja Monarchistów Polskich" - prof. dr hab. Jacek Bartyzel


antypapież


antypapież tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk