Święty Dionizy (Dionizjusz) (urodzony w Grecji, około 220 roku, zmarł w Rzymie, 26 grudnia 268 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 22 lipca 260 roku do 26 grudnia 268 roku.

Pochodzenie Dionizego jest nieznane, przypuszczalnie był z pochodzenia Grekiem.

Po śmierci Sykstusa II rzymska stolica biskupia wakowała około jednego roku, prawdopodobnie na skutek prześladowania. Gdy cesarz Walerian dostał się do niewoli Persów w 260 roku, władza cesarska znalazła się w ręku kilku cesarzy pochodzenia iliryjskiego, którzy stosowali politykę względnej tolerancji wobec chrześcijan.

22 lipca 260 roku rzymski kapłan Dionizjusz został wybrany na papieża, który wszystkie siły poświęcił on odbudowie spustoszonej prześladowaniami gminy rzymskiej. W walce przeciwko subordynacjanizmowi kładł nacisk na głoszenie prawowitej nauki Kościoła.

Zreorganizował kościół, swojej metropolii wyznaczył granice diecezji i przydzielił kapłanów do opieki nad cmentarzami i świątyniami. Dbał o poprawność wiary, do Aleksandrii wysłał m. in. dwa listy: do Dionizego Aleksandryjskiego list prywatny o wyjaśnienie głoszonej doktryny, a do wiernych rozprawiający się z błędną doktryną. Badaniem tych spraw zajął się zwołany przez niego synod, na którym potępiono Pawła z Samostat.

Do mieszkańców zniszczonej najazdem Scytów Cezarei Kapadockiej wysłał list oraz sporą sumę pieniędzy na wykup wiernych i naprawę zniszczeń. Dionizy jest pierwszym papieżem, który nie jest uważany za męczennika.

Blisko 40-letni okres pokoju, w czasie którego Kościół rzymski, podobnie jak inne Kościoły chrześcijańskie na Zachodzie i na Wschodzie, znacznie ugruntował swą pozycję w ówczesnym społeczeństwie, zarówno pod względem materialnym, jak i kulturowo-religijnym.

Jego święto jest obchodzone 26 grudnia.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Dionysius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk