Święty Ewaryst (urodzony około 50 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 105 roku)

Zapewne syn Judasza, Hebrajczyka.

Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 97 roku do 105 roku.

Ewaryst (znany także pod imieniem Aristo)

O jego życiu niewiele wiadomo. Według "Liber Pontificalis" pochodził z helleńskiej rodziny, lecz jego ojciec był Żydem z Betlejem. Miasto to jest wskazywane jako prawdopodobne miejsce narodzin.

Na papieża został wybrany za czasów imperatora Domicjana. "Liber Pontificalis" utrzymuje, że to on podzielił Rzym na 7 diakoni (diaconias) i 25 "tytułów" - odpowiedniki parafii i dał podwaliny pod Kolegium Kardynałów.

Według tradycji zginął śmiercią męczeńską, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione. Kościół katolicki wspomina Ewarysta 26 października.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Evaristus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk