Elaliusz (urodzony w 380 roku, zmarł 450 roku)

Antypapież Rzymu od 27 lub 29 grudnia 418 roku do 3 kwietnia 419 roku.

Z pochodzenia Rzymianin.

Po śmierci papieża Zozyma w roku 418 doszło w Rzymie do podwójnego wyboru: gdy kapłani tego miasta wybrali Bonifacego I, diakoni wynieśli na tron papieski archidiakona Eulaliusza (27 grudnia 418 roku). Sakrę biskupią otrzymał z rąk biskupa Ostii. Dla rozstrzygnięcia ważności wyboru obu papieży cesarz zwołał do Rawenny synod, na który Eulaliusz jednak nie przybył; przeciwnie, wyprawił się do Rzymu, by zająć Lateran siłą w czasie pogrzebu papieża Zozymosa. Sprzeciwił się cesarzowi Honoriuszowi, który rozkazał mu przyjechać do Spoleto na synod rozjemczy. Po czterech miesiącach oporu został na mocy rozkazu cesarskiego przepędzony z miasta w 419 roku.

3 kwietnia 419 roku cesarz opowiedział się po stronie Bonifacego I, tak więc Eulaliusza uważa się za antypapieża.

Według danych "Liber Pontificalis" Eulaliusz umarł około 423 roku jako biskup w Kampanii


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk