Święty Eugeniusz I (urodzony w Rzymie, około 615 roku, zmarł w Rzymie, 2 czerwca 657 roku)

Syn Rufinianusa z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 10 sierpnia 654 roku do 2 czerwca 657 roku.

Pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej i już od najmłodszych lat był przygotowywany do stanu duchownego. Kiedy 10 sierpnia 654 roku wybrano go na papieża, był prezbiterem rzymskim, a ponieważ żył jeszcze aresztowany Marcin I, więc nie chciał przyjąć tej godności. Również duchowni i świeccy, którzy go wynieśli na urząd biskupa Rzymu, początkowo nie zamierzali wybierać nowego papieża. Uczynili to dopiero pod naciskiem cesarza oraz egzarchy raweńskiego. Sam Eugeniusz uznał się za papieża dopiero po śmierci Marcina I 16 września 655 roku.

Podjął wtedy próbę nawiązania stosunków z Bizancjum, wysyłając do cesarza Konstansa II posłańców z listem w sprawie monoteletyzmu. W imieniu cesarza przyjął ich serdecznie Piotr, nowy patriarcha Konstantynopola, który zapropono­wał kompromisową formułę: chociaż każda z natur Chrystusa ma odrębną wolę, to ma On ­zarówno jako osoba, jak i hipostaza - tylko jedną wolę. Wysłannicy papiescy przyjęli ową formułę, choć wynikało z niej, że Chrystus ma aż trzy wole. Pragnienie pojednania Rzymu z Konstantynopolem było tak silne, że papież gotów był zaaprobować kontrowersyjną formułę wiary patriarchy konstantynopolitańskiego Piotra.

W konsekwencji jednak, zamiast pojednania doszło do kolejnej schizmy, bo formułę Piotra, odczytaną w rzymskiej Bazylice S. Maria Mag­giore, odrzucili duchowni i wierni, którzy tego samego zażądali od papieża. Rozgniewało to cesarza, który zamierzał uwięzić papieża, ale ten zmarł. Pocho­wano go w Bazylice św. Piotra, a jego wspomnienie obchodzimy 2 czerwca.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Eugenius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk