Święty Eutychian (urodzony w Lunie, w Toskanii, około 240 roku, zmarł w Rzymie, 7 grudnia 283 roku)

Syn Marynusa z Italii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 4 stycznia 275 roku do 7 grudnia 283 roku.

Znany również jako: Eutychianus. Urodził się w Lunie (Lunae) w Toskanii. Następca papieża św. Feliksa I, wybrany został w 275 roku. Był dwudziestym siódmym papieżem (wg listy kard. Mercati w 1942 roku). Swój pontyfikat rozpoczął 4 stycznia 275 roku.

Niewiele wiadomo o tym papieżu, poza tym, że miał wprowadzić zwyczaj poświęcania plonów. Miał pochować własnymi rękami ponad 300 męczenników, a także nakazać aby byli chowani w czerwonych dalmatykach. W okresie jego pontyfikatu w 26 lutego 276 roku król Persji Bahram I kazał ukrzyżować Manesa (Mani), twórcę nowego kierunku religijnego, zwanego od jego imienia manicheizmem, którego popularność w następnych wiekach niejednokrotnie zagrażała rozwojowi chrystianizmu.

"Liber pontificalis" podaje że miejscem pochodzenia Eutychiana była Toskania. Utrzymuje się zwyczaj, że to Eutychian ustalił, by święcić nabyte plony na polach. Tradycja głosi, że pogrzebał aż 342 męczenników.

Zmarł śmiercią męczeńską w Rzymie. Pochowano go na cmentarzu św. Kaliksta, gdzie odkryto jego nagrobek. Miał to być ostatni pochówek w tych katakumbach, gdyż wszystkie miejsca były już zajęte. W 1659 roku papież Innocenty IX ofiarował jego relikwie Filipowi kardynałowi Casoni, a ten nakazał po swojej śmierci umieszczenie relikwii w Sarzano, leżącym na terenie skąd miał pochodzić święty papież.

Dniem pamięci o świętym Eutychianie jest dzień 7 grudnia.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki,

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński,

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Eutychian "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Eutychianus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk