Święty Euzebiusz (urodzony w Grecji, około 255 roku, zmarł na Sycylii, 21 października 309 roku)

Syn Greka.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata 18 kwietnia do 21 października 309 roku.

Urodził się w Grecji.

Tak jak jego poprzednik Marceli I, również i Euzebiusz zmarł po krótkim sprawowaniu swego urzędu na wygnaniu, na Sycylii w czasie prześladowań chrześcijan.

Zaledwie 4 miesiące zasiadał na stolicy Piotrowej. W czasie jego pontyfikatu nasilił się znowu spór dotyczący apostatów. Zgodnie z postępowaniem swych poprzedników Euzebiusz przyjmował ich po wypełnieniu pokuty. Przeciwnikiem takiego postępowania był Herakliusz. Spór zakończył się zesłaniem obu na Sycylię przez cesarza Maksencjusza.

Zmarł jako męczennik na wygnaniu na Sycylii, a pogrzebany został na cmentarzu św. Kaliksta. Papież Damazy I umieścił epitafium na jego grobie, zawarty tam epitet "męczennik" nie powinien być brany dosłownie.

Jego święto przypada na 17 sierpnia.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Eusebius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk