Święty Hygin (urodzony w Atenach, w Grecji, około 90 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 140 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 136 roku do 140 roku.

Urodził się w Atenach.

W Liber Pontificalis wymienia się go jako dziewiątego papieża i podaje, że jego pontyfikat trwał najprawdopodobniej cztery lata, co potwierdza świadectwo Euzebiusza z Cezarei.

Według katalogu liberyjskiego miał panować 12 lat. Św. Ireneusz napisał, że w latach panowania Hyginusa przybyli do Rzymu dwaj słynni gnostycy: Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii. Natomiast św. Justyn, apologeta i męczennik, podjął się przerzucenia pomostu pomiędzy filozofią helleńską, a chrześcijaństwem.

Tradycja głosi, że św. Hyginius zmarł w więzieniu. Jego wspomnienie liturgiczne jako męczennika wypada 11 stycznia. W 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Hyginus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk