Święty Hygin (urodzony w Atenach, w Grecji, około 90 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 140 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 136 roku do 140 roku.

Urodził się w Atenach. Jego pontyfikat trwał cztery lata i był następcą Telesfora.

Głównym źródłem wiadomości o nim jest "Liber pontificalis" św. Ireneusza z Lyonu, który wspomina, że zanim został papieżem zajmował się filozofią, oraz że za jego pontyfikatu przybyli do Rzymu dwaj znani gnostycy - Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii, aby potwierdzić swoją łączność z Kościołem.

W Liber Pontificalis jego pontyfikat potwierdza świadectwo Euzebiusza z Cezarei.

Według katalogu liberyjskiego miał panować 12 lat. Św. Ireneusz napisał, że w latach panowania Hyginusa przybyli do Rzymu dwaj słynni gnostycy: Walenty z Aleksandrii i Cerdon z Syrii. Natomiast św. Justyn, apologeta i męczennik, podjął się przerzucenia pomostu pomiędzy filozofią helleńską, a chrześcijaństwem.

Ustalił hierarchię duchowieństwa. Postanowił, że wszystkie kościoły mają być konsekrowane. Zarządził, aby przy chrzcie byli obecni ojciec i matka chrzestna i pomagali w kierowaniu na drogę wiary.

Martyrologia podają, ze zmarł w więzieniu. Po śmierci został pochowany na Wzgórzu Watykańskim, niedaleko grobu św. Piotra.

Jego wspomnienie liturgiczne jako męczennika wypada 11 stycznia. W 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.

Jest autorem: "O wierze i sprawach religii" i "Listu do Ateńczyków".


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński,

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Hygin "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Hyginus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk