Jan V (urodzony w Antiochii, około 635 roku, zmarł w Rzymie, 2 sierpnia 686 roku)

Syn Cyraciusa z Syrii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 23 lipca 685 roku do 2 sierpnia 686 roku.

Był archidiakonem, gdy w Bazylice św. Jana na Lateranie został jednogłośnie wybrany na pa­pieża. Dobrze wykształcony i energiczny, ale bar­dzo schorowany, zamieszkał w pałacu laterań­skim, oczekując na zatwierdzenie elekcji przez egzarchę Rawenny (cesarz bizantyjski zrezygnował z zatwierdzenia papieży).

Był pierwszym w szeregu nowych papieży ze Wschodu, co miało znaczenie dla stosunków między Kościołem wschodnim i zachodnim.

Podczas tego pontyfikatu napłynęło do Italii wielu Egipcjan i Syryjczyków, których podboje arabskie zmusiły do emigracji. To początek kilkudziesięcio­letnich rządów papieży wschodnich oraz sprawowa­nia licznych urzędów kościelnych przez duchownych syryjskich i greckich. W pismach papieskich pojawi­ła się wtedy obok łaciny także greka, którą wprowa­dzono do liturgii łacińskiej.

Pochodził z Antiochii, skąd zbiegł do Rzymu, uciekając przed najazdem Arabów. Jako dia­kon znalazł się w gronie legatów papieskich, wy­słanych na Sobór Konstantynopolitański III, skąd przywiózł do Rzymu dokumenty soborowe oraz zatwierdzenie elekcji Leona II.

W tym czasie arcybiskup Cagliari Citonatus na Sardynii próbował uniezależ­nić się od Rzymu, wyświęcając samodzielnie bi­skupa. Papież suspendował Citonatusa, a kiedy en poddał się jurysdykcji papieskiej, przywrócił go na urząd podczas synodu rzymskiego.

Zmarł w Rzymie i został pochowany w Bazy­lice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Ioannes V w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk