Jan VI (urodzony w Grecji, około 655 roku, zmarł w Rzymie, 11 stycznia 705 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 30 października 701 roku do 11 stycznia 705 roku.

Pochodził z Grecji.

Podczas pontyfikatu Jana VI, o którym niewiele wiadomo, wojska Longobardów kilka razy podchodziły pod mury Rzymu. Po ich najeździe na Kampa­nię w niewoli znalazło się wielu jeńców; papież wy­kupił ich od księcia Gisulfa I z Benewentu.

W okresie chaosu politycznego, jaki zapano­wał w Bizancjum po detronizacji Justy­niana II, Rzym stał się miastem papieskim. Tyberiusz II zabiegał o odzyskanie wpływów w Italii, której niekwestionowanym przywódcą był Jan VI. Papież starał się jednak podtrzymać łączność z Bizancjum. Kiedy do Rzymu przybył z Sycylii egzarcha Rawenny Teofilakt, po stronie Jana VI stanęły wojska italskie, a papież bronił go przed gniewem ludu rzymskiego.

Zwołał synod rzymski, który podjął kwestię jurysdykcji kościelnej w Anglii. Po raz trzeci zło­żono tam z urzędu biskupa Wilfrida z Yorku, któ­ry przybył do Rzymu, aby odwołać się do papieża.

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazyli­ce św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Ioannes VI w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk