Święty Kajus (Gajus) (urodzony około 245 roku, zmarł w Rzymie 22 kwietnia 296 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 17 grudnia 283 roku do 22 kwietnia 296 roku.

Według niektórych źródeł był krewnym cesarza Dioklecjana i pochodził z Dalmacji.

Występuje też pod imieniem Gajus.

Zmarł śmiercią męczeńską. Jego grób z oryginalnym epitafium znaleziono w katakumbach św. Kaliksta. Zwłoki odnaleziono 21 kwietnia 1622 roku, a wraz z nimi pierścień, którym pieczętował swe listy.

W 1631 roku papież Urban VIII kazał przenieść je do kościoła tytularnego.

Jego święto jest obchodzone 22 kwietnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Caius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk