Klemens II

Suitgar (Suidger) Liudolfing (urodzony w Homburgu, w 1005 roku, zmarł w opactwie św. Tomasza opodal Pesaro, 9 października 1047 roku) herb

Syn Konrada Liudolfinga, hrabiego Morsleben i Homburga i Amulrady, córki hrabiego Erp.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 24 grudnia 1046 roku do 9 października 1047 roku.

Hrabia Suidger z Morsieben pochodził z Saksonii. Początkowo był kanonikiem katedry w Halberstadt, następnie kapelanem na dworze królewskim i wikariuszem, a od 20 grudnia 1040 roku został biskupem Bambergu. Jest pierwszym z pięciu następują­cych po sobie niemieckich papieży. Po złożeniu z urzędu Benedykta IX, Sylwestra III i Grzegorza VI - król Niemiec Henryk III nakazał wybór Suitgara na papieża, został wybrany 24 grudnia 1046 na polecenie króla Henryka III, którzy mieli realizować w Italii jego politykę. Ceza­ropapizm przyczynił się do odsunięcia od wpływu a papiestwo skłóconych rodów Krescencjuszów i Tuskulańczyków.

Został intronizowany, zachowując swoje biskupstwo w Bambergu, i koronował 25 grudnia 1046 roku Henryka III na cesarza, a jego małżonkę Agnieszkę na cesarzową. Nadał cesarzowi tytuł patrycjusza rzymskiego, dzięki czemu mógł on mianować kolejnych papieży.

5 stycznia 1047 roku Klemens II zwołał synod w Rzymie, na któ­rym potępił świętokupstwo i nałożył 40-dniową pokutę na kapłanów, którzy świadomie przyjęli święcenia z rąk biskupów-symonistów. Wspólnie z cesarzem odbyli wyprawę do południowej Ita­lii, której celem było podporządkowanie sobie książąt normańskich. Klemens II obłożył klątwą Benewent za odmowę otwarcia bram przed cesa­rzem. Wspólnie zwalczali małżeństwa księży i wspierali reformy kluniackie. Po spotkaniu z opatem Cluny Odilonem papież ogłosił bullę polecającą jego opactwo wpływowym osobisto­ściom Francji. Potwierdził zwyczaj, zgodnie z któ­rym inwestytura, czyli nadanie urzędu kościelne­go przez władzę świecką, poprzedzała ceremonię kościelną - udzielenie sakry biskupiej.

Zamieszki w Wiecznym Mieście zmusiły Kle­mensa II do wyjazdu do Marchii Ankony. Zatrzy­mał się w opactwie św. Tomasza nieopodal Pesaro, gdzie 9 października 1047 roku zmarł. Jego ciało przewieziono do Bamber­gu i pochowano w tamtejszej katedrze św. Piotra. Ekshumacja przeprowadzona w 1942 roku wy­kazała, że został otruty ołowiem, o co podejrze­wano już wcześniej Benedykta IX.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk