Święty Leon II "Medicus" (urodzony w Katanii, okło 635 roku, zmarł w Rzymie, 3 lipca 683 roku)

Syn Pawła z Katanii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 17 sierpnia 682 roku do 3 lipca 683 roku.

Był uczniem schola can­forum, papieskiej szkoły chóralnej. Wybrany na na­stępcę Agatona w grudniu 681 roku, a został konsekrowa­ny dopiero 17 sierpnia 682 roku, ponieważ cesarz bizantyjski zwlekał z zatwierdzeniem jego wyboru.

Kiedy Leon II oczekiwał na konsekrację, cesarz Konstantyn IV zmagał się ze swoimi braćmi, Hera­kliuszem i Tyberiuszem, którzy cieszyli się popar­ciem wojska, o pełnię władzy w Bizancjum. Osta­tecznie odniósł zwycięstwo, po którym pozbawił ich nie tylko tytułów cesarskich, ale również nosów.

Udzielając za­twierdzenia, Konstantyn IV zachęcił Leona II, aby wy­słał na dwór cesarski nun­cjusza (apokryzjariusza).

Leon II zatwierdził u­chwały soborowe potępiają­ce monoteletyzm, polecił je przełożyć z greki na łacinę i rozesłał do władców Zachodu oraz osobistości kościel­nych. Honoriusza I obwi­niał jednak nie tyle o sprzy­janie herezji, co raczej o nie­dbalstwo. Natomiast cesarz odwołał dekret, który przy­znawał Rawennie autono­mię; od tej pory to właśnie papież miał konsekrować biskupów raweńskich i wręczać im paliusz.

Odrestaurował kościół S. Bibiana na Eskwi­linie, do którego przeniósł relikwie męczenników pochowanych przy Via Portuense oraz przekazał greckiej wspólnocie w Rzymie kościół S. Giorgio in Velabro .

Zmarł w Rzymie, a pochowany został w Bazyli­ce św. Piotra.

Wspomnienie liturgiczne - 3 lipca.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Leo II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk