Święty Lucjusz I (urodzony w Rzymie, około 205 roku, zmarł w Rzymie, 5 marca 254 roku)

Syn Porfiriusza, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 25 czerwca 253 roku do 5 marca 254 roku.

Urodził się w Rzymie.

Był XXII papieżem. Jego pontyfikat był krótki. Popierał łagodniejszą praktykę pokuty. Był wyrozumiały wobec ludzi "upadłych", za co krytykowali go tzw. nowacjanie, zwolennicy antypapieża Nowacjana. Wkrótce po wyborze został wygnany przez cesarza Gallę, z powodu wyznawanej wiary skazany na wygnanie i dopiero po jego śmierci mógł powrócić do Rzymu.

Gdy powrócił do Rzymu za rządów nowego cesarza Waleriana. Zginął śmiercią męczeńską w Rzymie i został pochowany w Katakumbach św. Kaliksta. Jest czczony 4 marca, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Lucius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk