Święty Marek (urodzony w Rzymie, w 290 roku, zmarł w Rzymie, 7 października 336 roku)

Syn Priscusa, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 18 stycznia do 7 października 336 roku.

Był Rzymianinem. Następca papieża św. Sylwestra I, został wybrany papieżem w 336 roku. Był trzydziestym czwartym papieżem (wg listy kardynał Mercati z 1942 roku). Na tron papieski wstąpił po śmierci Sylwestra I, a jego konsekracja miała miejsce 18 stycznia 336 roku.

Niewiele można powiedzieć o pontyfikacie tego papieża bo rządził kościołem jedynie przez 9 miesięcy.

Jest utożsamiany z Markiem, wspominanym w 313 roku przez Konstantyna I "Wielkiego" w liście do papieża Milcjadesa.

Jako papież, nadał biskupom Ostii przywilej konsekrowania biskupa Rzymu i noszenia paliusza. Ufundował dwa kościoły - kościół Titulus Marcii, nazwany jego imieniem, a później zastąpiony imieniem św. Marka Ewangelisty (San Marco Evangelista al Campidoglio). Możliwe, że był to jego dom przeznaczony przez niego na kościół. W XV wieku włączony do Palazzo Venezia. Drugim była bazylika na cemeterium św. Balbiny pomiędzy drogą ardeatyńską (Via Ardeatina) - ruiny przetrwały do XVII wieku i gdzie po śmierci został pochowany, a drogą appijską (Via Appia).

Zmarł 7 października 336 roku, został pochowany w bazylice pod wezwaniem św. Balbiny, w 1048 roku jego doczesne szczątki przeniesiono do kościoła pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty. W 1737 roku relikwie św. Marka złożono w granitowym sarkofagu i umieszczono pod ołtarzem, który konsekrował Jan Antoni kardynał Guadagni.

Wspomnienie liturgiczne św. Marka to 7 października. Po reformie kalendarza w 1969 roku jego kult ograniczono do wymiaru lokalnego.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński,

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Marek "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Marcus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk