Święty Marek (urodzony w Rzymie, w 290 roku, zmarł w Rzymie 7 października 336 roku)

Syn Priscusa, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 18 stycznia do 7 października 336 roku.

Był Rzymianinem.

Niewiele można powiedzieć o pontyfikacie tego papieża bo rządził kościołem jedynie przez 9 miesięcy.

Jest utożsamiany z Markiem, wspominanym w 313 roku przez Konstantyna I "Wielkiego" w liście do papieża Milcjadesa.

Jako papież, Marek ustanowił biskupa Ostii konsekratorem kolejnych biskupów Rzymu. Z inicjatywy Marka wybudowano bazylikę nazwaną jego imieniem Titulus Marci, której tytuł później zmieniono na św. Marka Ewangelisty. Wzniósł również Bazylikę na cmentarzu św. Balbiny przy Via Ardeatina, ruiny przetrwały do XVII wieku, gdzie po śmierci został pochowany. Później jego relikwie przeniesiono do kościoła S. Marco.

Wspomnienie liturgiczne św. Marka to 7 października.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Marcus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk