Święty Pius I (urodzony w Akwilea, Italia, około 100 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 155 roku)

Syn Rufinusa z Akwilei.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 140 roku do 155 roku.

Urodził się w Akwilei.

Następca papieża św. Hygina, został wybrany w 140 roku. Był dziesiątym papieżem (wg listy kardynała Mercati z 1942 roku). Pochodzący z II wieku łaciński wykaz ksiąg "świętych" (tzw. Fragment Muratoriego) zawartym w "Liber Pontificalis" zawiera wzmiankę o biskupie Piusie, bracie Hermesa, autora "Pasterza", jednego z popularnych dzieł literatury.

Po śmierci papieża św. Hygina, po trzech dniach modlitw i postów nowym papieżem wybrano Piusa. Rządził Kościołem przez 15 lat. W czasie swego pontyfikatu zwalczał gnostycki dualizm i wystąpił przeciwko Walentynowi z Aleksandrii, gnostykowi, który od kilku lat działał w Rzymie. Wiele wskazuje na to, że w 144 roku przewodniczył synodowi w Rzymie, który usunął z Kościoła Marcjona z Pontu, zamożnego kupca. Nakłaniał prezbiterów do odrzucenia Starego Testamentu i większość ksiąg Nowego Testamentu.

Okres rządów Piusa I był to okres prześladowania chrześcijan za cesarza Hadriana. Niektóre źródła podają, że to właśnie św. Pius I ustalił datę Wielkanocy na pierwszą niedzielę po marcowej pełni księżyca. Dbał o okazywanie najwyższego szacunku dla Ciała i Krwi Pańskiej, ustanawiając przepis, że jeśli kapłan z powodu zaniedbania uroni choć kroplę Krwi, powinien odprawić jako wynagrodzenie za to czterdziestodniową pokutę.

Za jego pontyfikatu Rzym stał się centrum chrześcijańskiego świata. Ufundował jeden z najstarszych rzymskich kościołów, pod wezwaniem św. Pudencjany.

Zginął jak podaje większość źródeł śmiercią męczeńską, około roku 155 i został pochowany w pobliżu grobu św. Piotra. Kościół wspomina go jako męczennika 11 lipca. W 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński,

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Pius I "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Pius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk