Święty Pius I (urodzony w Akwilea, Italia, około 100 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 155 roku)

Syn Rufinusa z Akwilei.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 140 roku do 155 roku.

Urodził się w Akwilei.

Pochodzący z II wieku łaciński wykaz ksiąg "świętych" (tzw. Fragment Muratoriego) zawiera wzmiankę o biskupie Piusie, bracie Hermesa, autora "Pasterza", jednego z popularnych dzieł literatury

Rządził Kościołem przez 15 lat. Wystąpił przeciwko Walentynowi z Aleksandrii, gnostykowi, który od kilku lat działał w Rzymie. Wiele wskazuje na to, że w 144 roku przewodniczył synodowi, który usunął z Kościoła Marcjona z Pontu, zamożnego kupca. Nakłaniał prezbiterów do odrzucenia Starego Testamentu.

Św. Pius I został uznany za fundatora rzymskiego kościoła św. Pudencjany.

Okres rządów Piusa I był to okres prześladowania chrześcijan za cesarza Hadriana.

Zmarł w Rzymie, a Kościół wspomina go jako męczennika 11 lipca. W 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Pius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk