Stefan II (zmarł w Rzymie 25 marca 752 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 22 marca do 25 marca 752 roku.

Był prezbiterem rzymskim. Został obrany na­stępcą Zachariasza przez duchownych oraz lud rzymski. Kiedy wprowadzał się do pałacu na Lateranie, Wieczne Miasto przeżywało oblężenie Longobardów.

Trzy dni po wyborze zmarł na atak apoplek­sji, zanim został wyświęcony na biskupa, dlatego średniowieczne spisy papieży często pomijały je­go imię, chociaż póź­niejsi papieże o imieniu Stefan są oznakowani po­dwójną numeracją. Jednak w 1960 roku Annuaria Pantifi­cia wymieniło go w gronie papieży, bo od XVI wieku dominował pogląd, że pontyfikat rozpo­czyna się w chwili ważnego wyboru, niektóre spisy (w tym Liber Pontificalis) nie uwzględniają tego pontyfikatu i inaczej numerują dalszych papieży o tym imieniu, zmieniając również kolejną numerację następnych pontyfikatów.

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazyli­ce św. Jana na Lateranie.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk