Święty Stefan I (urodzony w Rzymie, około 201 roku, zmarł w Rzymie, 2 sierpniu 257 roku)

Syn Joviusa, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 12 maja 254 roku do 2 sierpnia 257 roku.

Z rodu Julia z Rzymu.

Za jego rządów powstał ostry zatarg między Kościołem rzymskim a kościołami Afryki Zachodniej, którym od 248 roku przewodniczył cieszący się powszechnym autorytetem biskup Cyprian. Chodziło o ważność chrztu otrzymanego z rąk "heretyka". W sporze o chrzest heretycki chodziło o to, czy heretycy mogą udzielać ważnego chrztu, a więc czy ochrzczeni przez heretyków, a przechodzący znowu na katolicyzm, winni ponownie zostać ochrzczeni. Zebrani na synodzie w Kartaginie w 256 roku biskupi uchwalili, że tych, których ochrzcili "heretycy", należy w razie powrotu na łono prawowitego Kościoła ochrzcić ponownie. Stefan I potępił uchwałę synodu, co zostało przez Cypriana i innych biskupów uznane za niedopuszczalną ingerencję biskupa rzymskiego w sprawy innych kościołów. Kontrowersje nie doprowadziły do rozłamu. Należy jednak zauważyć, że Cyprian, który - jak wiemy z jego listów - wysoko cenił autorytet biskupa rzymskiego, nie przyznawał mu jednak prawa kwestionowania uchwał innych lokalnych synodów. Zasada prymatu biskupa rzymskiego nie była Cyprianowi znana. Z drugiej strony jest rzeczą oczywistą, że praktyka uzależniająca ważność chrztu nie od osoby, która go udziela, ale od właściwego sposobu spełnienia obrzędu, była bliższa rzymskiej mentalności, przypisującej skuteczność rytuału przede wszystkim samej czynności liturgicznej. Wkrótce pogląd rzymski na skuteczność znaków sakramentalnych działających mocą samego obrzędu (ex ofiere operatd), bez względu na wartość osobista udzielającego sakramentu, stanie się zarzewiem nowych Zatargów z donatystami.

Spór doprowadził do waśni między afrykańskim i rzymskim Kościołem, które skończyły się wraz z kolejnym prześladowaniem chrześcijan za cesarza Waleriana. Stefan i Cyprian zmarli w sierpniu 257 roku.

Liturgicznym dniem jestem 2 sierpnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Stephanus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk