Święty Sykstus I

Elvidius Xystus (Ksystus, Xystus) (urodzony w Rzymie, około 75 roku, zmarł w Rzymie, zapewne w 125 roku)

Zapewne syn Pastora z rodu Elwidiuszów z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 115 roku do 125 roku.

Sykstus pochodził z rodu Elvidia, którzy zamieszkiwali w Rzymie, gdzie został kardynałem-diakonem i gdzie został wybrany na biskupa Rzymu.

Tradycja chrześcijańska przypisuje Sykstusowi I wzmocnienie dyscypliny kościelnej. Wydał przepisy zezwalające tylko kapłanom dotykać naczyń liturgicznych. Za jego pontyfikatu po raz pierwszy wybuchł spór o datę Wielkanocy między Europejczykami a Azjatami nierozstrzygnięty: każdy świętował wg własnej tradycji i tolerował odrębność drugiej strony.

Uważa się, że jego pontyfikat trwał około 10 lat i że zginął śmiercią męczeńską w Rzymie. Niektórzy poddają w wątpliwość fakt śmierci męczeńskiej.

Wymieniał go dawny kanon mszalny, choć jest raczej pewne, że nie zginął śmiercią męczeńską. Jego święto liturgiczne przypada na 3 kwietnia (według nowego Martyrologium Rzymskiego), poprzednio - 6 kwietnia.

Zapewne pochowany został na Wzgórzu Watykańskim, nieopodal grobu św. Piotra.

Kanonizowany w 1144 roku.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Sixtus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk