Święty Sykstus II

Ksystus (urodzony w Atenach, w Grecji około 215 roku, zmarł w Rzymie 6 sierpnia 258 roku)

Syn greckiego filozofa z Aten.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 30 sierpnia 257 roku do 6 sierpnia 258 roku.

Pierwotnie nazywał się Ksystus i pochodził z Grecji. Od czasów Wiktora wszyscy biskupi - oprócz Anterusa - mieli imiona łacińskie.

Po śmierci Grzegorza nastał Sylwester II, o którym z kolei mówiono, że dla osiągnięcia godności papieża sprzedał się diabłu. Szeptano także, że był ateistą i wprawnym magiem. Urodzony we Francji, miał wyruszyć do Sewilli, gdzie od Maurów nauczył się sekretów czarnej magii. Głoszono nawet, że Sylwester wykradł Maurom księgi magii, a pomogła mu w tym pewna Mauretanka, z którą utrzymywał "niedozwolone stosunki".

Zginał wspólnie ze swym diakonem Wawrzyńcem podczas gwałtownych represji zarządzonych przez cesarza Waleriana I (panował w latach 253-260). Cesarz wydał dwa dekrety: pierwszy zakazywał chrześcijanom wszelkich czynności liturgicznych i gromadzenia się, a drugi nakładał wysokie kary na wyznawców Chrystusa należących do dworu cesarza. 6 sierpnia 258 roku, podczas odprawiania Mszy św. w Katakumabch papież wraz z czterema diakonami zostali pochwyceni i ścięci.

O jego śmierci świadczy m. in. "Brevarium Syriacum". Opis ich męczeńskiej śmierci w katakumbach był przedmiotem wielu barwnych legend hagiograficznych, które stały się w późnym średniowieczu i Renesansie źródłem natchnień sztuki religijnej. Spośród wszystkich biskupów-męczenników wczesnego okresu chrześcijaństwa Sykstus bardzo szybko zaczął cieszyć się największą czcią. Wkrótce po nim zmarł śmiercią męczeńską diakon Wawrzyniec, który według przekazanej tradycji przypiekany był na ruszcie (tak przedstawia się go na malowidłach), ponieważ nie wydał skarbów Kościoła, "skarbem" Kościoła byli zaś dla niego biedni. Sceny z życia św. Wawrzyńca namalował FraAngelico (1387-1455) na ścianach kaplicy papieża Mikołaja V w Watykanie, a Rafael (1483-1520) umieścił portret Sykstusa II klęczącego u stóp Madonny, zwanej później Sykstyńską. Obraz ten nabył król polski August III dla galerii w Dreźnie.

Zginął śmiercią męczeńską - został ścięty. Sykstus i Wawrzyniec są wymienieni w I Modlitwie Eucharystycznej. Liturgiczny dzień pamięci o Sykstusie przypada 6 sierpnia, Wawrzyńca zaś 10 sierpnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Sixtus II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk