Święty Sykstus III

Ksystus Colonna (urodzony w Rzymie, w 390 roku, zmarł w Rzymie, 19 sierpnia 440 roku) herb

Syn Sykstusa Colonny.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 31 lipca 432 roku do 19 sierpnia 440 roku.

Pochodził z rodu Colonna.

Za jego pontyfikatu trwały spory zarówno z arianami i semiarianami, jak i z pelagianami i semipelagianami. Z listów papieża wynika, że uważał się za powołanego do piastowania Urzędu Piotrowego i za stróża tradycji Piotrowej w Rzymie, za obrońcę prawdziwej wiary.

W dużym stopniu przyczynił się do rozbudowy i upiększenia chrześcijańskich świątyń w Rzymie. Zbudował bazylikę św. Wawrzyńca, chrzcielnicę przy bazylice laterańskiej oraz upiększył bazylikę Maryjną wspaniałą mozaiką, uświetniającą mariologiczną uchwałę soboru efeskiego.

Skandal w łonie Kościoła wywołało postawienie przed sądem papieża Sykstusa III, oskarżonego o uwiedzenie mniszki, ale nie było naocznych świadków, a oskarżyciele nie zdołali przekonująco udowodnić stawianych zarzutów. W swej obronie papież Sykstus przytoczył biblijną opowieść o kobiecie nakrytej na cudzołóstwie, co mogło stanowić milczące przyznanie się do winy. śaden z prałatów nie próbował jednak posłużyć się tym pretekstem w dalszej rozprawie.

Liturgicznym dniem jego pamięci jest dzień śmirci - 19 sierpnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Żródła:

"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Sao Xisto III w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk