Syzyniusz (urodzony w Syrii, około 650 roku, zmarł w Rzymie, 4 lutego 708 roku)

Syn Jana z Syrii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od października 707 roku (konsekrowany 15 stycznia 708 roku) do 4 lutego 708 roku.

To jeden z najkrótszych pontyfikatów w dziejach pa­piestwa. Syzyniusz zasiadał, bowiem na Stolicy Pio­trowej zaledwie 20 dni.

Nie dość, że w chwili wyboru był schorowanym starcem, to jeszcze przez kilka miesię­cy musiał oczekiwać na wymagane do konsekra­cji zatwierdzenie przez egzarchę Rawenny. Podjął w tym czasie przygotowania do odbudowy mu­rów Wiecznego Miasta, zniszczonych przez Ara­bów i Longobardów, nakazując zgromadzenie dużych zapasów wapna. Nagła śmierć uniemożliwiła mu realizację tego przedsięwzięcia. Zdążył jedynie wyświęcić biskupa dla Korsyki.

Zmarł w Rzymie i został pochowany w Bazy­lice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Sisinnius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk