Święty Telesfor (urodzony około 95 roku, zmarł w Rzymie, 2 stycznia 136 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 125 roku do 2 stycznia 136 roku.

Greckie imię Telesfor, tłumaczone jako "doprowadzony do doskonałości", nosił siódmy następca św. Piotra.

Zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej, miał być anachoretą, czyli pustelnikiem, co jednak nie jest pewne.

Kierował Kościołem przez 11 lat i w tej kwestii zgodne są najstarsze źródła.

Fakt, że biskup Lyonu jedynie przy imieniu Telesfora wspomina o męczeństwie, zdaje się przesądzać o wiarygodności tej informacji. Jest więc jedynym papieżem tego okresu, którego męczeńska śmierć nie budzi żadnych wątpliwości. Choć nie jest pewne, czy zginąl za panowania cesarza Hadriana, czy tcż - jak pisał Euzebiusz z Cezarei - w pierwszym roku rządów Antoninusa Piusa.

Przypisywano mu dekret polecający odprawianie przez każdego kapłana trzech Mszy św. w uroczystość Bożego Narodzenia.

Według "Liber pontificalis" Telesfor zaprowadził w Kościele 40-dniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia Mszy św. nazywanej "pasterską", a także śpiewanie hymnu "Gloria". Obecnie jednak przyjumje się, że te innowacje nastąpiły dopiero kilka wieków później.

Zginął 2 stycznia, to w martyrologii występuje pod datą 5 stycznia, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione. Niewykluczone, że zostało to spowodowane pomyleniem go z pewnym męczennikiem afrykańskim.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Telesphorus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk