Święty Telesfor (urodzony w Terranuova di Calabria, około 95 roku, zmarł w Rzymie, 2 stycznia 136 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 125 roku do 2 stycznia 136 roku.

Greckie imię Telesfor, tłumaczone jako "doprowadzony do doskonałości". Urodził się w Terranuova di Calabria (Terranova da Sibari), przed przybyciem do Rzymu najprawdopodobniej żył jako pustelnik w Palestynie i Egipcie.

Następca papieża św. Sykstusa I, został wybrany papieżem w 125 roku. Był ósmym papieżem (wg listy kardynała Mercati z 1942 roku). Zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej, miał być anachoretą, czyli pustelnikiem, co jednak nie jest pewne.

Kierował Kościołem przez 11 lat i w tej kwestii zgodne są najstarsze źródła.

W czasie swego pontyfikatu walczył zdecydowanie z herezją gnostycką. Niektórzy historycy przypisują św. Telesforowi wydanie rozporządzenia wprowadzającego zwyczaj odprawiania trzech Mszy Św. w Boże Narodzenie oraz hymn "Gloria" we Mszy, a także wprowadzenie siedmiotygodniowego postu przed Wielkanocą.

Fakt, że biskup Lyonu jedynie przy imieniu Telesfora wspomina o męczeństwie, zdaje się przesądzać o wiarygodności tej informacji. Jest więc jedynym papieżem tego okresu, którego męczeńska śmierć nie budzi żadnych wątpliwości. Choć nie jest pewne, czy zginąl za panowania cesarza Hadriana, czy tcż - jak pisał Euzebiusz z Cezarei - w pierwszym roku rządów Antoninusa Piusa.

Według "Liber pontificalis" Telesfor zaprowadził w Kościele 40-dniowy post przed Wielkanocą, zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia Mszy św. nazywanej "pasterską", a także śpiewanie hymnu "Gloria". Obecnie jednak przyjumje się, że te innowacje nastąpiły dopiero kilka wieków później.

Św. Ireneusz oraz Euzebiusz w swojej "Historii Kościoła" podają, że św. Telesfor zginął jako męczennik, który został pochowany w bazylice św. Piotra.

Zginął 2 stycznia, to w martyrologii występuje pod datą 5 stycznia, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione. Niewykluczone, że zostało to spowodowane pomyleniem go z pewnym męczennikiem afrykańskim.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński,

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Św. Telesfor "ŚWIĘCI PAŃSCY"


Telesphorus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk