Święty Urban I (urodzony w Rzymie, okolo 175 roku, zmarł w Rzymie, 23 maja 230 roku)

Syn Poncjana, Rzymianina.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 222 roku do 23 maja 230 roku.

Był 17 następcą św. Piotra. Wzmiankowany jest przez Euzebiusza w jego historii oraz imię jego wymienione jest w Coemeterium Callisti, ale o jego życiu niewiele wiadomo.

Urban urodził się w Rzymie.

Papież Urban I rządził Kościołem w czasie, gdy część gminy rzymskiej opowiadała się za antypapieżem Hipolitem. Za pontyfikatu Urbana I panował cesarz Aleksander Sewera (w latach 222-235) i był to czas wolny od prześladowań. Powoli zaczęły znikać też poglądy adopcjanistów i montanistów.

Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.

W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola.

Mówi się o licznych nawróconych, między którymi: św. Cecylia, jej mąż Walerian i jego brat Tiburtius. Na miejscu męczeństwa św. Cecylii, na Trastevere, kazał zbudować kościół, w którym spoczywają szczątki, patronki muzyki.

Za jego Pontyfikatu trwał jeszcze rozłam w Kościele rzymskim wywołany, przez św. Hipolita, choć w nieco złagodzonej formie.

Urban I zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie głowy. Został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia. Na cmentarzu św. Kaliksta natrafiono na płytę nagrobną z wyrytym po grecku jego imieniem. Tam też prawdopodobnie został pochowany, choć "Liber pontificalis" wskazuje na cmentarz Pretekstata, myląc go zapewne z wyznawcą o tym samym imieniu.

W Kościele Katolickim św. Urban jest wspominany 19 maja, w Kościele Grekokatolickim 12 lutego, od 1969 roku świeto ku czci papieża zostało zniesione.

Św. Urban jest patronem: winnic, właścicieli winnic, winnej latorośl, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów.

Jego posąg przybierano krzewem winorośli. Jako patron winnic najbardziej czczony od XIII wieku w Austrii i w Niemczech.

Święty Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Urbanus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk