Święty Zozym (urodzony w Grecji, w 370 roku, zmarł 26 grudnia 418 roku)

Syn Abrahama Greka z Mazuraki.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 18 marca 417 roku do 26 grudnia 418 roku.

Pelagiusz chcąc bronić prawowierności swej nauki zwrócił się do papieża, ten zaś dał się przekonać i przywrócił go do wspólnoty kościelnej, domagając się, aby również biskupi afrykańscy (wbrew Augustynowi z Hipony) przyjęli Pelagiusza z powrotem do wspólnoty kościelnej. W odpowiedzi na to Augustyn zwołał w 418 roku synod do Kartaginy, na którym sformułowano przeciwko Pelagiuszowi 9 tez przekazanych następnie papieżowi Zozymowi. Ten po zapoznaniu się z nimi zatwierdził je i zrewidował swą opinię o Pelagiuszu. Również w innych kwestiach zachował się Zozym bardzo niezręcznie: pewien kapłan z północnej Afryki, ze względu na nieobyczajne życie zawieszony przez swego biskupa, zwrócił się do Zozyma, który, chcąc dowieść, iż jest ostateczną instancją apelacyjną, bez uprzedniego sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy zażądał rehabilitacji tego kapłana. I choć biskup uległ życzeniu papieża, to jednak generalny synod biskupów afrykańskich w roku 418 roku zakazał powtórnie odwoływania się duchownych do "jakiejkolwiek instancji zamorskiej".

Pozostało po nim 16 listów. W jednym z nich Zosymus stwierdza: "Autorytet papieża jest tak wielki, że nikt nie może zmienić decyzji podjętej w Rzymie" (list 12). Lecz nieudane interwencje Zozym w kwestii osądu poglądów Pelagiusza oraz w sprawy wewnętrzne kościołów w Afryce i Galii świadczyły o jego braku rozeznania i zmusiły go następnie do zmiany zdania.

Zozym liturgicznym dniem jego pamięci jest dzień jego śmierci - 26 grudnia.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski


Zosimus I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk