USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

zgodnia z art. 2.2. rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

oraz z art. 2.5. na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Bogdan Pietrzyk

OKRES VIII

początek Państwa Kościelnego od 756 roku do 1309 roku


Św. Paweł I papież rzymski od 29 maja 757 roku do 28 czerwca 767 roku

Konstantyn II antypapież od 5 lipca 767 roku do 6 sierpnia 768 roku - złozony z urzędu

Filip antypapież od 31 lipca do 1 sierpnia 768 roku - złozony z urzędu

Stefan III (IV) papież rzymski od 7 sierpnia 768 roku do 24 stycznia 772 roku

Hadrian I papież rzymski od 1 lutego 772 roku do 25 grudnia 795 roku

Św. Leon III papież rzymski od 26 grudnia 795 roku do 12 czerwca 816 roku

Stefan IV (V) papież rzymski od 22 czerwca 816 roku do 24 stycznia 817 roku

Św. Paschalis I papież rzymski 24 stycznia 817 roku do 11 maja 824 roku

Eugeniusz II papież rzymski od 5 czerwca 824 roku do 27 sierpnia 827 roku

Walentyn papież rzymski od sierpnia do 20 września 827 roku

Grzegorz IV papież rzymski od października 827 roku do 25 stycznia 844 roku

Jan VIII antypapież od stycznia do 25 stycznia 844 roku

Sergiusz II papież rzymski od stycznia 844 roku do 27 stycznia 847 roku

Św. Leon IV papież rzymski od stycznia 847 roku do 17 lipca 855 roku

Joanna? papieżyca?

Benedykt III papież rzymski od 17 kwietnia 855 roku do 17 kwietnia 858 roku

Anastazy III "Biblitekarz" antypapież od sierpnia do września 855 roku

Św. Mikołaj I "Wielki" papież rzymski 24 kwietnia 858 roku do 13 listopada 867 roku

schizmą Focjusza (861-867)

Hadrian II papież rzymski od 14 grudnia 867 roku do 13 listopada (14 grudnia) 872 roku

Jan VIII papież rzymski od 14 grudnia 872 roku do 16 grudnia 882 roku

Ciemne stulecie 882-962

Marynus I papież rzymski od 16 grudnia 882 roku do 15 maja 884 roku

Marcin II

Św. Hadrian III papież rzymski od 17 maja 884 roku do 17 września 885 roku

Stefan V (VI) papież rzymski od września 885 roku do 14 września 891 roku

Formozus papież rzymski od 6 października 891 roku do 4 kwietnia 896 roku

Bonifacy VI papież rzymski od 11 do 26 kwietniu 896 roku

Stefan VI (VII) papież rzymski od 22 maja 896 roku do sierpnia 897 roku

Roman papież rzymski od sierpnia do detronizacji w listopadzie 897 roku

Teodor II papież rzymski od listopada do grudnia 897 roku

Sergiusz III antypapież od 897 roku i w 898 roku

Jan IX papież rzymski stycznia 898 roku do stycznia 900 roku

Benedykt IV papież rzymski od stycznia 900 roku do lipca 903 roku

Leon V papież rzymski od lipca 903 roku do września 903 roku

Krzysztof antypapież od września 903 roku do 25 stycznia 904 roku

Sergiusz III papież rzymski od 29 stycznia 904 roku do 14 kwietnia 911 roku

Anastazy III papież rzymski od czerwca 911 roku do czerwca 913 roku

Lando (Landon) papież rzymski od lipca 913 roku do marca 914 roku

Jan X papież rzymski od marca 914 roku do maja 928 roku

Marozja wszechwładna władzyni Rzymu od około 915 roku do 932 roku

Teodora "Młodsza" wszechwładna władczyni Rzymu od okolo 915 roku do 950 roku

Leon VI papież rzymski od maja do grudnia 928 roku

Stefan VII (VIII) papież rzymski od grudnia 928 roku do 3 lutego 931 roku

Jan XI papież rzymski od marca 931 roku do grudnia 935 roku lub 5 stycznia 936 roku

Leon VII papież rzymski od 3 stycznia 936 roku do 13 lipca 939 roku

Stefan VIII (IX) papież rzymski od 14 lipca 939 roku do października 942 roku

Marynus II papież rzymski od 30 października 942 roku do 10 maja 946 roku

Marcin III

Agapit II papież rzymski od 10 maja 946 roku do grudnia 955 roku

Jan XII papież rzymski od 16 grudnia 955 roku do usunięcia 4 grudnia 963 roku

Leon VIII papież rzymski od 4 grudnia 963 roku do 26 lutego 964 roku

Jan XII papież rzymski od 26 lutego do 14 maja 964 roku

Benedykt V papież rzymski od 22 maja do usunięcia 23 czerwca 964 roku

Leon VIII papież rzymski od 23 czerwca 964 roku do 1 marca 965 roku

Jan XIII papież rzymski od 1 października 965 roku do 6 września 972 roku

Benedykt VI papież rzymski od grudnia 972 roku do czerwca 974 roku

Bonifacy VII antypapież od czerwca do lipca 974 roku

Benedykt VII papież rzymski od października 974 roku do 10 lipca 983 roku

Jan XIV papież rzymski od 10 grudnia 983 roku do 20 sierpnia 984 roku (usunięcia w kwietniu 984 roku)

Bonifacy VII antypapież od 20 sierpnia 984 roku do 20 lipca 985 roku

Jan XV (XVI) papież rzymski od sierpnia 985 roku do marca 996 roku

Grzegorz V papież rzymski od 3 maja 996 roku do 18 lutego 999 roku

Jan XVI (XVII) antypapież od lutego 997 roku do maja 998 roku

Sylwester II papież rzymski od 2 kwietnia 999 roku do 12 maja 1003 roku

Jan XVII (XVIII) papież rzymski od 13 czerwca do 6 listopada 1003 roku

Jan XVIII (XIX) papież rzymski od 25 grudnia 1003 roku lub od stycznia 1004 roku do abdykacji w czerwcu 1009 roku

Sergiusz IV papież rzymski od 31 lipca 1009 roku do 12 maja 1012 roku

Grzegorz VI antypapież od maja do 25 grudnia 1012 roku

Benedykt VIII papież rzymski od 18 maja 1012 roku do 9 kwietnia 1024 roku

Jan XIX (XX) papież rzymski od 19 kwietnia 1024 roku do 20 października 1032 roku

Benedykt IX papież rzymski od 21 października 1032 roku do stycznia 1044 roku

Sylwester III antypapież rzymski od 20 stycznia do 10 marca 1044 roku (złożony z urzędu 20 grudnia 1046 roku)

Benedykt IX papież rzymski ponownie od 10 marca 1044 roku do 1 maja 1045 roku

Grzegorz VI papież rzymski od 1 maja 1045 roku do 20 grudnia 1046 roku (złożony z urzędu)

Klemens II papież rzymski od 24 grudnia 1046 roku do 9 października 1047 roku

Benedykt IX papież rzymski ponownie od 8 listopada 1047 roku do z 16 na 17 lipca 1048 roku

Damazy II papież rzymski od 17 lipca 1048 roku do 9 sierpnia 1048 roku

Św. Leon IX papież rzymski od grudnia 1048 roku, faktycznie od 12 lutego 1049 roku do 19 kwietnia 1054 roku


Pierre z Cluny kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Leona IX od 19 kwietnia 1054 roku do listopada 1054 roku

schizma wschodnia - 1054 rok

Wiktor II papież rzymski od listopada 1054 roku, faktycznie od 16 kwietnia 1055 roku do 28 lipca 1057 roku

Bł. Stefan IX (X) papież rzymski od 2/3 sierpnia 1057 roku do 29 marca 1058 roku

Benedykt X antypapież od 5 kwietnia 1058 roku do obalenia 24 stycznia 1059 roku

Mikołaj II papież rzymski od 6 grudnia 1058 roku do 26 lipca 1061 roku

Aleksander II papież rzymski od 1 października 1061 roku do 21 kwietnia 1073 roku

Honoriusz II antypapież od 28 października 1061 roku do 31 maja 1064 roku

Św. Grzegorz VII papież rzymski od 22 kwietnia 1073 roku do 25 maja 1085 roku

Klemens III antypapież od 25 czerwca 1080 roku do 8 września 1100 roku

Bł. Wiktor III papież rzymski od 24 maja 1086 roku do 16 września 1087 roku

Bł. Urban II papież rzymski od 12 marca 1088 roku do 29 lipca 1099 roku

Paschalis II papież rzymski od 13 sierpnia 1099 roku do 21 stycznia 1118 roku

Teodoryk antypapież od września 1100 roku do stycznia 1101 roku

Albert antypapież od lutego do marca 1102 roku

Sylwester IV antypapież od 18 listopada 1105 roku do 12 kwietnia 1111 roku

Gelazy II papież rzymski od 24 stycznia 1118 roku do 28/29 stycznia 1119 roku


Stefan z Besançon kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Gelazego II od 28 stycznia do 2 lutego 1119 roku

Grzegorz VIII antypapież od 8 marca 1118 roku do kwietnia 1121 roku

Kalikst II papież rzymski od 2 lutego 1119 roku do 13 grudnia 1124 roku

Celestyn II antypapież od 15 do 16 grudnia 1124 roku

Honoriusz II papież rzymski od 15 grudnia 1124 roku do 13 lutego 1130 roku

Innocenty II papież rzymski od 14 lutego 1130 roku do 24 września 1143 roku

Anaklet II antypapież od 14 lutego 1130 roku do 25 stycznia 1138 roku

Wiktor IV antypapież od 13 marca do 29 maja 1138 roku (tytuł utrzymuje do kwietnia 1139 roku)

Celestyn II papież rzymski od 26 września 1143 roku do 8 marca 1144 roku

Lucjusz II papież rzymski od 12 marca 1144 roku do 15 lutego 1145 roku

Bł. Eugeniusz III papież rzymski od 15 lutego 1145 roku do 8 lipca 1153 roku

Anastazy IV papież rzymski od 8 lipca 1153 roku do 3 grudnia 1154 roku


Boso Breakspeare kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Anastazego IV od 3 grudnia do 4 grudnia 1154 roku

Hadrian IV papież rzymski od 4 grudnia 1154 roku do 1 września 1159 roku

Aleksander III papież rzymski od 7 września 1159 roku do 30 sierpnia 1181 roku


Franco Gaufridus Fulchier kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego po śmierci Aleksandra III w 1181 roku

Wiktor IV antypapież od 7 września 1159 roku do 20 kwietnia 1164 roku

Paschalis III antypapież od 22 kwietnia 1164 roku do 20 września 1168 roku

Kalikst III antypapież od września 1168 roku do 29 sierpnia 1178 roku

Innocenty III antypapież od 29 września 1179 roku do stycznia 1180 roku

Lucjusz III papież rzymski od 1 września 1181 roku do 25 września 1185 roku

Melior le Maître kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego po śmierci Lucjusza III od 25 września do 25 listopada 1185 roku

Urban III papież rzymski od 25 listopada 1185 roku do 20 października 1187 roku

Melior le Maître kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana III od 20 do 21 października 1187 roku

Grzegorz VIII papież rzymski od 21 października do 17 grudnia 1187 roku

Melior le Maître kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza VIII od 17 grudnia do 19 grudnia 1187 roku

Klemens III papież rzymski od 19 grudnia 1187 roku do 27 marca 1191 roku

Cencio kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa III od 27 marca do 30 marca 1191 roku

Celestyn III papież rzymski od 30 marca 1191 roku do 8 stycznia 1198 roku


Cencio kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Celestyna III 8 stycznia 1198 roku

Innocenty III papież rzymski od 8 stycznia 1198 roku do 16 lipca 1216 roku


Stefano di Ceccano kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego III w lipcu 1216 roku

Honoriusz III papież rzymski od 18 lipca 1216 roku do 18 marca 1227 roku


Rinaldo Conti di Segni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Honoriusza III w marcu 1227 roku

Grzegorz IX papież rzymski od 19 marca 1227 roku do 22 sierpnia 1241 roku

Celestyn IV papież rzymski od 25 października do 10 listopada 1241 roku

Innocenty IV papież rzymski od 25 czerwca 1243 roku do 7 grudnia 1254 roku


Niccolo da Anagni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego IV w grudniu 1254 roku

Aleksander IV papież rzymski od 12 grudnia 1254 roku do 25 maja 1261 roku

Urban IV papież rzymski od 29 sierpnia 1261 roku do 2 października 1264 roku


Pierre de Charny kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana IV od 2 października 1264 roku do 5 lutego 1265 roku

Klemens IV papież rzymski od 5 lutego 1265 roku do 29 listopada 1268 roku

interregnum od 29 listopada 1268 roku do 1 września 1271 roku


Pietro de Montebruno kardynał kamerling w czasie interregnum od 29 listopada 1268 roku do 1 września 1271 roku

Bł. Grzegorz X papież rzymski od 1 września 1271 roku do 10 stycznia 1276 roku


Raynaldus Marci kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza X od 10 do 21 stycznia 1276 roku

Bł. Innocenty V papież rzymski od 21 stycznia do 22 czerwca 1276 roku

Hadrian V papież rzymski od 11 lipca do 18 sierpnia 1276 roku

Jan XXI (XX) papież rzymski od 8 września 1276 roku do 20 maja 1277 roku

Mikołaj III papież rzymski od 25 listopada 1277 roku do 22 sierpnia 1280 roku


Berardo di Camerino kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Mikołaja III od 22 sierpnia 1280 roku do 22 lutego 1281 roku

Marcin IV papież rzymski od 22 lutego 1281 roku do 28 marca 1285 roku


Berardo di Camerino kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Marcina IV od 28 marca do 2 kwietnia 1285 roku

Manfreda Visconti di Pirovano papieżyca Rzymu od 1281 roku do 1300 roku

Honoriusz IV papież rzymski od 2 kwietnia 1285 roku do 3 kwietnia 1287 roku


Berardo di Camerino kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Hnoriusza IV od 3 kwietnia 1287 roku do 22 lutego 1288 roku

Mikołaj IV papież rzymski od 22 lutego 1288 roku do 4 kwietnia 1292 roku


Niccolo de Trevi kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Mikołaja IV od 4 kwietnia 1292 roku do 5 lipca 1294 roku

Św. Celestyn V papież rzymski od 5 lipca do abdykacji 13 grudnia 1294 roku


Tommaso d'Ocra kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po abdykacji Celestyna V od 5 lipca do 24 grudnia 1294 roku


Bonifacy VIII papież rzymski od 24 grudnia 1294 roku do 11 października 1303 roku


Giovanni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Bonifacego VIII od 5 lipca do 24 grudnia 1294 roku

Bł. Benedykt XI papież rzymski od 22 października 1303 roku do 7 lipca 1304 roku


Giovanni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XI od 5 lipca do 24 grudnia 1294 roku

papieże część 3