papieze odrodzenia

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

zgodnia z art. 2.2. rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

oraz z art. 2.5. na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Bogdan Pietrzyk

OKRES IX

Awiniońska niewola papieży od 9 marca 1309 roku do 13 stycznia 1377 roku i Wielka Schizma Zachodnia od 1378 roku do 1417 roku


Klemens V papież rzymski od 5 czerwca 1305 roku do 20 kwietnia 1314 roku

interregnum od 20 kwietnia 1314 roku do 7 sierpnia 1316 roku


Arnaud d'Aux kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa V od 20 kwietnia 1314 roku do 7 sierpnia 1316 roku

Jan XXII papież rzymski od 7 sierpnia 1316 roku do 4 grudnia 1334 roku


Gasbert de Valle kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Jana XXII od 4 grudnia do 20 grudnia 1334 roku

Mikołaj V antypapież rzymski od 12 maja 1328 roku do 25 sierpnia 1330 roku

Benedykt XII papież rzymski od 20 grudnia 1334 roku do 25 kwietnia 1342 roku


Gasbert de Valle kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XII od 25 kwietnia do 7 maja 1342 roku

Klemens VI papież rzymski od 7 maja 1342 roku do 6 grudnia 1352 roku


Stefano Aldebrandi Cambaruti kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa VI od 6 grudnia do 18 grudnia 1352 roku

Innocenty VI papież rzymski od 18 grudnia 1352 roku do 12 września 1362 roku


Stafano "Junior" Aubert kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego VI od 12 września do 16 października 1362 roku

Urban V papież rzymski od 16 października 1362 roku do 19 maja 1370 roku


Arnaud Aubert kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana V od 19 maja do 30 grudnia 1370 roku

Grzegorz XI papież rzymski od 30 grudnia 1370 roku do 27 marca 1378 roku


Pierre de Murat du Cross kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XI od 27 marca 1378 roku do 9 kwietnia 1378 roku

Urban VI papież rzymski od 9 kwietnia 1378 roku do 15 października 1389 roku


Marino Bulcani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana VI od 15 października do 2 listopada 1389 roku

Klemens VII antypapież w Awinionie od 20 września 1378 roku do 16 września 1394 roku


François de Conzie kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa VII od 16 września do 28 września 1394 roku


Bonifacy IX papież rzymski od 2 listopada 1389 roku do 1 października 1404 roku


Corrado Caracciolo kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Bonifacy IX od 1 października do 17 października 1404 roku

Benedykt XIII antypapież w Awinionie od 28 września 1394 roku do 26 lipca 1417 roku


François de Conzie kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykt XIII od 26 lipca do 11 listopada 1417 roku

Innocenty VII papież rzymski od 17 października 1404 roku do 6 listopada 1406 roku


Antonio Correr kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego VII od 6 listopada do 30 listopada 1406 roku

Grzegorz XII papież rzymski od 30 listopada 1406 roku do abdykacji 4 lipca 1415 roku


Antonio Correr kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XII od 4 lipca 1415 roku do 11 listopada 1417 roku

Aleksander V antypapież w Pizie od 26 czerwca 1409 roku do 3 maja 1410 roku


François de Conzie kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Aleksandra V od 3 maja do 17 maja 1410 roku

Jan XXIII antypapież w Pizie od 17 maja 1410 roku do 29 maja 1415 roku

interregnum od 4 lipca 1415 roku do 11 listopada 1417 roku


François de Conzie kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Jana XXIII od 29 maja 1415 roku do 11 listopada 1417 roku

OKRES X

Papieże Odrodzenia od 1417 roku do 1534 roku

Marcin V papież rzymski od 11 listopada 1417 roku do 20 lutego 1431 roku


François de Conzie kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Marcina V od 20 lutego do 3 marca 1431 roku

Klemens VIII antypapież w Awinionie od 10 czerwca 1423 roku do 26 lipca 1429 roku

Benedykt XIV antypapież od 12 listopada 1425 roku do 1430 roku

Benedykt XIV antypapież rzymski od 1430 roku do grudnia 1437 roku

Eugeniusz IV papież rzymski od 3 marca 1431 roku do 23 lutego 1447 roku


Ludovico Trevisano kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Eugeniusza IV od 23 lutego do 6 marca 1447 roku

Benedykt XV antypapieża w Awinionie od grudnia 1437 roku do 1470 roku

Feliks V antypapież Rzymu od 5 listopada 1439 roku do 7 kwietnia 1449 roku

Mikołaj V papież rzymski od 6 marca 1447 roku do 24 marca 1455 roku


Ludovico Trevisan kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Mikołaja V od 24 marca do 8 kwietni 1455 roku

Kalikst III papież rzymski od 8 kwietni 1455 roku do 6 sierpnia 1458 roku


Ludovico Trevisan kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Kaliksta III od 6 sierpnia do 19 sierpnia 1458 roku

Pius II papież rzymski od 19 sierpnia 1458 roku do 15 sierpnia 1464 roku


Ludovico Trevisan kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa II od 15 sierpnia do 30 sierpnia 1464 roku

Paweł II papież rzymski od 30 sierpnia 1464 roku do 26 lipca 1471 roku

Benedykt XVI antypapieża w Awinionie od 1470 roku do 1499 roku


Latino Orsini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Pawła II od 26 lipca do 9 sierpnia 1471 roku

Sykstus IV papież rzymski od 9 sierpnia 1471 roku do 12 sierpnia 1484 roku


Raffaele Sansoni Riario della Rovere kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Sykstusa IV od 12 sierpnia do 29 sierpnia 1484 roku

Innocenty VIII papież rzymski od 29 sierpnia 1484 roku do 25 lipca 1492 roku


Raffaele Sansoni Riario della Rovere kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego VIII od 25 lipca do 11 września 1492 roku

Aleksander VI papież rzymski od 11 września 1492 roku do 18 sierpnia 1503 roku


Raffaele Sansoni Riario della Rovere kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Aleksandra VI od 18 sierpnia do 22 września 1503 roku

Pius III papież rzymski od 22 września do 18 października 1503 roku


Raffaele Sansoni Riario della Rovere kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa III od 18 października do 31 października 1503 roku

Juliusz II papież rzymski od 31 października 1503 roku do 21 lutego 1513 roku


Innocenzo Cibo kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Juliusza II od 21 lutego do 9 marca 1513 roku

Leon X papież rzymski od 9 marca 1513 roku do 1 grudnia 1521 roku


Francesco Armellini Pantalassi de' Medici kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Leona X od 1 grudnia 1521 roku do 9 stycznia 1522 roku

Hadrian VI papież od 9 stycznia 1522 roku do 14 września 1523 roku


Francesco Armellini Pantalassi de' Medici kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Hadriana V od 14 września do 19 listopada 1523 roku

Klemens VII papież rzymski od 19 listopada 1523 roku do 25 września 1534 roku


Agostino Spinola kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa VII od 25 września do 13 października 1534 roku

OKRES XI

Papieże w dobie reformacji i Oświecenia od 1534 roku do 1775 roku

Paweł III papież rzymski od 13 października 1534 roku do 10 listopada 1549 roku


Guido Ascanio Sforza kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Pawła III od 10 listopada 1549 roku do 7 lutego 1550 roku

Juliusz III papież rzymski od 7 lutego 1550 roku do 23 marca 1555 roku


Guido Ascanio Sforza kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Juliusza III od 23 marca do 9 kwietnia 1555 roku

Marceli II papież rzymski od 9 kwietnia 1555 roku do 23 marca 1555 roku


Guido Ascanio Sforza kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Marcelego II od 23 marca do 23 marca 1555 roku

Paweł IV papież rzymski od 23 marca 1555 roku do 18 sierpnia 1559 roku


Guido Ascanio Sforza kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Pawła IV od 18 sierpnia do 25 grudnia 1559 roku

Pius IV papież rzymski od 25 grudnia 1559 roku do 9 grudnia 1565 roku


Vitellozzo Vitelli kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa IV od 9 grudnia 1565 roku do 7 stycznia 1566 roku

Św. Pius V papież rzymski od 7 stycznia 1566 roku do 1 maja 1572 roku


Luigi Cornaro kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa V od 1 maja do 13 maja 1572 roku

Grzegorz XIII papież rzymski od 13 maja 1572 roku do 10 kwietnia 1585 roku


Filippo Guastavillani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XIII od 10 kwietnia do 24 kwietnia 1585 roku

Sykstus V papież rzymski od 24 kwietnia 1585 roku do 27 sierpnia 1590 roku


Enrico Caetani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Sykstusa V od 27 sierpnia do 15 września 1590 roku

Urban VII papież rzymski od 15 do 27 września 1590 roku


Enrico Caetani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana VI od 15 do 27 września 1590 roku

Grzegorz XIV papież rzymski od 5 grudnia 1590 roku do 15 października 1591 roku


Enrico Caetani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XIV od 15 października do 29 października 1591 roku

Innocenty IX papież rzymski od 29 października do 30 grudnia 1591 roku


Enrico Caetani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego IX od 30 grudnia 1591 roku do 30 stycznia 1592 roku

Klemens VIII papież rzymski od 30 stycznia 1592 roku do 3 marca 1605 roku


Pietro Aldobrandini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa VIII od 3 marca do 1 kwietnia 1605 roku

Leon XI papież rzymski od 1 kwietnia do 27 kwietnia 1605 roku


Pietro Aldobrandin kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Leona XI od 27 kwietnia do 16 maja 1605 roku

Paweł V papież rzymski od 16 maja 1605 roku do 28 stycznia 1621 roku


Pietro Aldobrandin kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Pawła V od 28 stycznia do 6 lutego 1621 roku

Grzegorz XV papież rzymski od 6 lutego 1621 roku do 8 lipca 1623 roku


Ippolito "Młodszy" Aldobrandini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XV od 8 lipca do 6 sierpnia 1623 roku

Urban VIII papież rzymski od 6 sierpnia 1623 roku do 29 lipca 1644 roku


Antonio "Młodszy" Barberini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Urbana VIII od 29 lipca do 15 września 1644 roku

Innocenty X papież rzymski od 15 września 1644 roku do 7 stycznia 1655 roku

Olimpia Maidalchini "papieżyca" od 15 września 1644 roku do 26 września 1657 roku


Antonio "Młodszy" Barberini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego X od 7 stycznia do 7 kwietnia 1655 roku

Aleksander VII papież rzymski od 7 kwietnia 1655 roku do 22 maja 1667 roku


Antonio "Młodszy" Barberini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Aleksandra VII od 22 maja do 20 czerwca 1667 roku

Klemens IX papież rzymski od 20 czerwca 1667 roku do 9 grudnia 1669 roku


Antonio "Młodszy" Barberini kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa IX od 9 grudnia 1669 roku do 29 kwietnia 1670 roku

Klemens X papież rzymski od 29 kwietnia 1670 roku do 22 lipca 1676 roku


Paluzzo Paluzzi-Altieri degli Albertoni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa X od 22 lipca do 21 września 1676 roku

Innocenty XI papież rzymski od 21 września 1676 roku do 11 kwietnia 1689 roku


Paluzzo Paluzzi-Altieri degli Albertoni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego XI od 11 kwietnia do 6 października 1689 roku

Aleksander VIII papież rzymski od 6 października 1689 roku do 1 lutego 1691 roku


Paluzzo Paluzzi-Altieri degli Albertoni kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Aleksandra VIII od 1 lutego do 12 lipca 1691 roku

Innocenty XII papież rzymski od 12 lipca 1691 roku do 27 września 1700 roku


Giovanni Battista "Młodszy" Spinola kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego XII od 27 września do 23 listopada 1700 roku

Klemens XI papież rzymski od 23 listopada 1700 roku do 19 marca 1721 roku


Annibale Albani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa XI od 19 marca do 8 maja 1721 roku

Innocenty XIII papież rzymski od 8 maja 1721 roku do 7 marca 1724 roku


Annibale Albani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Innocentego XIII od 7 marca do 29 maja 1724 roku

Benedykt XIII papież rzymski od 29 maja 1724 roku do 21 lutego 1730 roku


Annibale Albani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XIII od 21 lutego do 12 lipca 1730 roku

Klemens XII papież rzymski od 12 lipca 1730 roku do 6 lutego 1740 roku

Neri Maria Corsini właściwy kierownik Państwa Kościelnego od 1734 roku do 6 lutego 1740 roku


Annibale Albani kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa XII od 6 lutego do 17 sierpnia 1740 roku

Benedykt XIV papież rzymski od 17 sierpnia 1740 roku do 3 maja 1758 roku


Girolamo Colonna di Sciarra kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XIV od 3 maja do 6 lipca 1758 roku

Klemens XIII papież rzymski od 6 lipca 1758 roku do 2 lutego 1769 roku


Carlo "Młodszy" Rezzonico kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa XIII od 2 lutego do 19 maja 1769 roku

Klemens XIV papież rzymski od 19 maja 1769 roku do 22 września 1774 roku


Carlo "Młodszy" Rezzonico kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Klemensa XIV od 22 września 1774 roku do 15 lutego 1775 roku

OKRES XII

Papieże w dobie rewolucji społecznych od 1775 roku do 1978 roku

Pius VI papież rzymski od 15 lutego 1775 roku do 29 sierpnia 1799 roku


Romoaldo Braschi-Onesti kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa VI od 19 października 1799 roku do 14 marca 1800 roku

OKRES XIII

Niewola napoleońska od 15 lutego 1798 roku do 24 marca 1814 roku (10 lutego 1809 roku anektowanie Państwa Kościelnego do Francji)

flaga Państwa Kościelnego obowiązująca od XVII wieku do 15 lutego 1798 roku; od 23 lipca 1800 roku do 10 czerwca 1809 roku; od 24 marca 1814 roku do 17 września 1825 roku

Pius VII papież rzymski od 14 marca 1800 roku do 20 sierpnia 1823 roku


Bartolomeo Pacca kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa VII od 20 sierpnia do 28 września 1823 roku

flaga Państwa Kościelnego (od 7 czerwca 1929 roku Państwa Watykan) obowiązująca od 1825 roku

Leon XII papież rzymski od 28 września 1823 roku do 10 lutego 1829 roku


Pietro Francesco Galleffi kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Leona XII od 10 lutego do 31 marca 1829 roku

Pius VIII papież rzymski od 31 marca 1829 roku do 30 listopada 1830 roku


Pietro Francesco Galleffi kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa VIII od 30 listopada 1830 roku do 2 lutego 1831 roku

Grzegorz XVI papież rzymski od 2 lutego 1831 roku do 1 czerwca 1846 roku


Tommaso Riario Sforza kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Grzegorza XVI od 1 czerwca do 16 czerwca 1846 roku

Bł. Pius IX papież rzymski od 16 czerwca 1846 roku do 7 lutego 1878 roku


Gioacchino Vincenzo Raphaelo Aloisio Pecci kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa IX od 7 lutego do 20 lutego 1878 roku

poczet papieży część 4