okres XV

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

zgodnia z art. 2.2. rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

oraz z art. 2.5. na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Bogdan Pietrzyk

OKRES XIV

anektowanie 17 października 1870 roku Państwa Kościelnego do Republiki Włoch

od 19 października 1870 roku do 7 lipca 1929 roku "Watykańskie więzienie"

Leon XIII papież rzymski od 20 lutego 1878 roku do 20 lipca 1903 roku


Luigi Oreglia di Santo Stefano kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Leona XIII od 20 lipca do 4 sierpnia 1903 roku

Urban IX antypapież w Sudanie od grudnia 1903 roku

Św. Pius X papież rzymski od 4 sierpnia 1903 roku do 20 sierpnia 1914 roku


Francesco Salesio della Volpe kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Piusa X od 20 sierpnia do 3 września 1914 roku

Benedykt XV papież rzymski od 3 września 1914 roku do 22 stycznia 1922 roku


Pietro Gasparri kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa Kościoła Rzymskiego po śmierci Benedykta XV od 22 stycznia do 6 lutego 1922 roku

OKRES XV

powstanie Państwa Watykan od 7 lipca 1929 roku

Pius XI papież rzymski od 6 lutego 1922 roku do 10 lutego 1939 roku


Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Piusa XI od 10 lutego do 2 marca 1939 roku

Adam II antypapież w Stanach Zjednoczonych od 7 sierpnia 1927 roku do 9 sierpnia 1973 roku

Pius XII papież rzymski od 2 marca 1939 roku do 9 października 1958 roku

Pedro II antypapież w Kolumbii od 2 marca 1939 roku do 14 maja 1955 roku


Benedetto Aloisi Masella kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Piusa XII od 9 października do 28 października 1958 roku

Grzegorz XVII antypapież we Włoszech od 26 do 28 października 1958 roku

Św. Jan XXIII "Dobry" papież rzymski od 28 października 1958 roku do 3 czerwca 1963 roku


Benedetto Aloisi Masella kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Jana XXIII od 3 czerwca do 21 czerwca 1963 roku

Baba Mtakatifu Messias Simeo Ondeto antypapież w Kenii od 1960 roku do 4 września 1991 roku

Klemens XV antypapież we Francji od 1963 roku do 23 czerwca 1974 roku

Bł. Paweł VI papież rzymski od od 21 czerwca 1963 roku do 6 sierpnia 1978 roku


Jean-Marie Villot kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Pawła VI od 6 sierpnia do 26 sierpnia 1978 roku

Grzegorz XVII antypapież w Kanadzie od 24 czerwca 1968 roku do 31 lipca 2011 roku

Borromäus I antypapież Esseńskiego Kościoła w Niemczech od 1971 roku do 1974 roku

Lorenes I antypapież we Francji od 1972 roku

Emmanuel I antypapież we Włoszech od 12 października 1973 roku do 28 kwietnia 1984 roku

Rabbi I antypapież we Francja od 1974 roku

Johannes I antypapież Esseńskiego Kościoła w Niemczech od 1974 roku do 1999 roku

Piotr II antypapież w Stanach Zjednoczonych (Pensylwania) od 31 maja 1977 roku

Grzegorz XVII antypapież w Hiszpanii od 15 sierpnia 1978 roku do 22 marca 2005 roku

Jan Paweł I papież rzymski od 26 sierpnia do 28 września 1978 roku


Jean-Marie Villot kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Jana Pawła I od 28 września do 16 października 1978 roku

Św. Jan Paweł II "Odnowiciel, Pielgrzym, Wielki" papież rzymski od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku

Krav I antypapież w Chorwacja od 1978 roku do 2012 roku

Grzegorz XIX antypapież w Stanach Zjednoczonych od 1983 roku lub od 2001 roku


Eduardo Martínez Somalo kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po śmierci Jana Pawła II od 2 kwietnia do 19 kwietnia 2005 roku

Hadrian VII antypapież w Stanach Zjednoczonych (Waszyngton) od 21 czerwca 1984 roku do 5 listopada 2006 roku

Pedro Atanasio II antypapież w Belgii od 10 kwietnia 1984 roku

Sergio Melani "papież" w Toskanii (Włochy)

Piotr II antypapież w Belgii od 1985 roku

Innocenty XIV antypapież wietnamski (na emigracji) od 14 czerwca 1988 roku

Michał I antypapież w Stanach Zjednoczonych (Kansas) od 16 lipca 1990 roku

Walerian I antypapież we Włoszech (Cheti) od 15 sierpnia 1990 roku do września 1995 roku

Jan XXIV = Ahitler I antypapież w Kenii od 1991 roku do 1998 roku

Linus II antypapież w Wielkiej Brytanii od 29 czerwca 1994 roku do lipca 2007 roku?

Piotr II antypapież we Francji (Le Perreu) od 1995 roku do 13 lutego 2016 roku

Piotr II antypapież w Niemczech od 1998 roku

Maria Pius Lorenzo I antypapież w Kenii od 1998 roku do 2004 roku

Pius XIII antypapież w Stanach Zjednoczony od 24 października 1998 roku do 30 listopada 2009 roku

Pius XIV antypapież w Tajwanie od 1999 roku do 15 września 2002 roku

Emanuel II antypapież Esseńskiego Kościoła w Niemczech od 21 października 1999 roku

Grzegorz XIX antypapież w Stanach Zjednoczonych od 2001 roku

Christophe XVIII antypapież w Kenii 2004 roku

Piotr II antypapież w Hiszpanii od 23 marca 2005 roku do 15 lipca 2011 roku

Piotr Romanus II antypapież w Australii od kwietnia 2005 roku

Benedykt XVI "Przejściowy" papież rzymski od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku, papież emeryt od 28 lutego 2013 roku


Tarcisio Pietro Evasio Bertone kardynał kamerling Kościoła Rzymskiego i głowa państwa Watykan po abdykacji Benedykta XVI od 28 lutego do 13 marca 2013 roku

Aleksander IX antypapież we Włoszech od 2005 roku

Józef I antypapież w Szwajcarii od 2005 roku

Jan XX antypapież we Włoszech od 2005 roku

Urban IX antypapież w Stanach Zjednoczony od 2005 roku

Benedykt XL antypapież w Awinion

Leon XIV antypapież w Argentynie od 24 marca 2006 roku do 14 lutego 2008 roku

Grzegorz XVIII antypapież w Polsce od 2006 roku

Celestyn VI antypapież w Chile od 2006 roku

Pedro II antypapież w Argentynie od listopada 2007 roku do 17 sierpnia 2016 roku

Innocenty XIV antypapież w Argentynie od 7 marca 2008 roku do 24 maja 2008 roku (zrezygnował)

Aleksander IX antypapież w Argentynie od 13 sierpnia 2008 roku

Pius Stefan antypapież w Argentynie od kwietnia 2009 roku do 2010 roku

Athanasius I antypapież w Stanach Zjenoczony od 24 grudnia 2011 roku

Grzegorz XVIII antypapież w Hiszpanii od 15 lipca 2011 roku do 22 kwietnia 2016 roku

Grzegorz XVIII antypapież w Kanadzie od 2011 roku

Christophe XVIII antypapież w Beninie od listopada 2012 roku

Franciszek "Reformator" papież rzymski od 13 marca 2013 roku

Jan Paweł III antypapież w Stanach Zjednoczonych (Indianapolis) od 2015 roku

Piotr III antypapież w Hiszpanii od 23 kwietnia 2016 roku

Bonifacy Atticus I antypapież w Stanach Zjednoczonych (Minesota) od 2016 roku

HOME