ANGELOSOWIE


ABCD


Demetrios (Michael) Komnenos Angelos - despota

E


Eirena=Irena Maria Angelos - królowa

FGH


Helena Angelos - królowa

Helena Komnen Angelos - królowa

IJKLŁMNOPRS¦T


Teodora II Angelos "Młodsza" Théophylactes - wszechwładna władczyni

UVWZ