ANGELOSOWIE


ABCDE


Eirena=Irena Maria Angelos - królowa

FGHIJKLŁMNOPRS¦T


Teodora (Theodora) Angelina - księżna, markiza

Teodora Angelina - księżna

UVWZ