ARPADOWIE


A


Adelajda Arpadówna - królowa

Álmos "Ślepy" Arpad - król, książę

Andrzej I "Biały, Katolik" Arpad - król

Andrzej II Arpad - król

Andrzej III "Wenecki" Arpad - król

Árpád I - wielki książę

B


Béla I "Benin" Arpad - król

Béla II "Ślepy" Arpad - król

Béla III Arpad - król

Béla IV Arpad - król, książę

CDE


Elżbieta Arpadówna - burgrabina, królowa

Elżbieta Arpadówna - księżna

Elżbieta Arpadówna - księżna

Elżbieta Arpadówna - książę, hrabina

Emery (Imre) Arpad - król

F


Falicsi (Fajsz, Fali, Val) Arpad - wielki książę

G


Géza (Gejza) I Arpad - wielki książę

Géza II (I) Arpad - książę, król

Gézá III (II) Arpad - król

HI


Ilona=Helena Arpad - księżna

J


Jolanta [Violante] Arpad - królowa, hrabina

Judyta? Arpadówna - księżna

K


Św. Kinga (Kunegunda) Arpad - księżna

Koloman I "Uczony" Arpad - król, biskup

Konstancja Arpad - księżna, królowa, margrabina

Koppány Arpad - książę, pretendent

L


Lambert Arpad - książę

ŁM


Maria Arpadówna - królowa

Michał Arpad - regent

N


N.N. (Judyta) Arpadówna - księżna

OPRS


Salomon Arpad - król

Stefan "Pogrobowiec" Árpadowicz - książę, patrycjusz

Stefan I Vajk "Święty, Węgierski" - wielki książę, król

Stefan II Arpad - król

Stefan III Arpad - król

Stefan IV Arpad - król

Stefan V Arpad - król, koregent, książę

ŚT


Táksony Arpad - wielki książę

UVW


Władysław I "Święty" Arpad - król

Władysław II Arpad - król, książę

Władysław (László) III "Dziecko" Arpad - król

Władysław IV (László) "Kumańczyk" Arpad - król

Z