ród Aba


ABCD


Dymitr Aba - bojar, seneszal, komes, stolnik

EFGHIJKL£MNOPRS


Sámuel Aba - król

¦TUVWZ