BABENBERGOWIE


A


Agnieszka Babenberg - księżna

Agnieszka Babenberg Austriacka - królowa, księżna

BCDEFGHIJKLŁM


Małgorzata Babenberg - królowa

NOPRS¦TUVWZ