BABENBERGOWIE


A


Agnieszka Babenberg - księżna

Agnieszka Babenberg Austriacka - królowa, księżna

BCDEFG


Gerberga (Helbirga) Babenberg - księżna

Gertruda Babenberg - księżna, tytularna księżna, margrabina

Gertruda Babebnerg Austriacka - księżna, królowa

HIJKLŁM


Małgorzata Babenberg - królowa

NOPRS¦TUVWZ