BABENBERGOWIE


A


Adalbert I "Zwycięski" Luitpolding-Babenberg - margrabia

Agnieszka Luitpolding-Babenberg - księżna

Agnieszka Luitpolding-Babenberg Austriacka - królowa, księżna

Adalbert (Albert) III Luitpolding-Babenberg - hrabia, wójt

B


Burkhard (Burchard) Luitpolding-Babonen - margrabia, hrabia

CDE


Ernest I Luitpolding-Babenberg - książę

Ernest I "Odważny, Mężny" Luitpolding-Babenberg - margrabia, hrabia

F


Fryderyk I "Katolicki, Chrześcijanin" Luitpolding-Babenberg - książę

Fryderyk II "Bitny" Luitpolding-Babenberg - książę

G


Gerberga (Helbirga) Luitpolding-Babenberg - księżna

Gertruda Luitpolding-Babenberg - antykrólowa, księżna, landgrafowa

Gertruda Luitpolding-Babenberg - księżna, tytularna księżna, margrabina

Gertruda Luitpolding-Babebnerg Austriacka - księżna, królowa

H


Henryk I "Mocny" Luitpolding-Babenberg - margrabia

Henryk II (XI) "Jasomirgott" Luitpolding-Babenberg - margrabia i książę Austrii, książę Bawarii, hrabia-palatyn reński

IJKL


Leopold I "Sławny" Luitpolding-Babenberg - hrabia, margrabia

Leopold II "Piękny" Luitpolding-Babenberg - margrabia

Leopold III "Święty, Łagodny, Pobożny" Luitpolding-Babenberg - margrabia

Leopold IV "Szczodry" Luitpolding-Babenberg - margrabia, książę

Leopold V "Pełen cnót" Luitpolding-Babenberg - książę

Leopold VI "Sławny" Luitpolding-Babenberg - książę

ŁM


Małgorzata Luitpolding-Babenberg - królowa

NO


Otto II "Biały" Luitpolding-Babenberg von Schweinfurt - książę

PRSŚTUVWZ