BALTHE ou BALTE


ABCDEFGHIJKL


Luidegunda Balthe ou Balte Asturska - królowa

£MNO


Ordon III Balthe ou Balte - król

Ordon IV "Nikczemny" Balthe ou Balte - król

PRS¦TUVWZ