BURBONOWIE


A


Alfons I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Alfons II Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Alfons II de Borbón y Dampierre [Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain] - legimistyczny tytularny król, książę

Alfons II (Alfonso Maria de Borbón-Dos Sicilias y de Borbón-Parma) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Siclies - tytularny król, książę, hrabia

Alfons XII (Franciszek de Asyż Ferdynand Pius Jan Maria de la Concepcion Grzegorz Paweł) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - król, książę, hrabia

Alfons XIII (Leon Ferdynand Maria Jakub Izydor Paskal Antonii) "Pogrobowiec" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - król, książę, hrabia

Alfons Karol I (Alfonso Carlos Fernando José Juan Pío de Borbón) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain y Austria-d'Este - tytularny król, pretendent

Antonietta Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - księżna

Antonio Pascual de Borbón y Wettin- przewodniczący

B


Beatrice Marie Caroline Louise Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - tytularna cesarzowa

Beatrycze Robertyng-Capet-Bourbon - królowa

C


César de Bourbon "de Vendôme" - książę, hrabia, par, gubernator

Charlotta [Karolina] Robertyng-Capet-Bourbon-La Marche - księżna, królowa, tytularna królowa

DE


Elżbieta Izabela Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - królowa

F


Ferdynand I (IV) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Ferdynand II Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Ferdynand III Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Ferdynand IV Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Ferdynand VI Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - król

Ferdynand VII "Upragniony" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - król

Filip V Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou Hiszpański - król

Filip VI Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain - król

Franciszek Alfons Jakub Cristobal Wiktor Józef Gonzalo Cecilio de Borbón y Martínez-Bordiú [Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain] - tytularny książę, delfin

Franciszek Ksawery I (Alfons XIII Ksawery) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Franciszek Alfons Jakub Cristobal Wiktor Józef Gonzalo Cecilio de Borbón y Martínez-Bordiú [Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain] - tytularny książę, delfin

Franciszek de Asis Maria Ferdynand Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - tytularny król, pretendent

Franciszek I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

Franciszek II Robertyng-Capet-Dreux-Montfort - książę, hrabia

Franciszek II Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - król

G


Gilbert Robertyng-Capet-Bourbon-de la Marche - wicekról, arcyksiążę, hrabia, delfin

Gonzalo Victor Alfonso José Bonifacio Antonio Maria y Todos los Santos de Borbón y de Dampierre [Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain] - książę

H


Henrietta Maria Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - królowa

Henryk Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Montpensier - książę, hrabia, margrabia, gubernator

Henryk IV "Bearneńczyk, Wielki" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę, hrabia

Henryk V Karol Ferdynand Maria Bożydar "Pogrobowiec" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou - legimistyczny król, hrabia

I


Izabela (Isabell, Elisabeth) Robertyng-Capet-Vermandois - hrabina

Izabela II Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - królowa

J


Jakub (III) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - pretendent

Jakub II Robertyng-Capet-Bourbon-Le Marche - król

Jan Karol [Juan Carlos] Teresa Silvestre Alfonso de Borbón y Battenberg - tytularny król, hrabia, pretendent

Jan Karol I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Jan Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - tytularny król, książę, hrabia

Jan II Robertyng-Capet-Bourbon - książę, hrabia, regent

Jan (Juan) III Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - pretendent

Joanna Robertyng-Capet-Bourbon - księżna, hrabina, wicehrabina, seniora

Joanna Robertyng-Capet-Bourbon - królowa, księżna, hrabina, delfina

Joanna "Piękna, Młodsza" Robertyn-Capet-Bourbon-La Marche-Vendôme - księżna, hrabina, baronowa

K


Karol Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Two Sicilies-Castro - tytularny król, pretendent

Karol Tankred Robertyng-Capet-Vendôme-Anjou-Spein-Two Siclies - pretendent

Karol I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - tytularny król, pretendent

Karol II (X) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-La Marche - "król", kardynał

Karol IV Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę

Karol IV Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - książę, hrabia, członek Rady Regencyjnej

Karol (V) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol (VI) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol (VII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol (VIII) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - tytularny król, pretendent

Karol X Filip Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, hrabia

Karolina => Charlotta [Karolina] Robertyng-Capet-Bourbon-La Marche

Karolina Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - tytularna królowa

Katarzyna Henrietta Robertyng-Capet-Bourgogne-Bragança - królowa

Krystyna Maria [Christina-Maria] "Małą Madame, Madame Royale" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - księżna, markiza, hrabina, wicehrabina, regentka

L


Leopold Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - regent

Ludwik Aleksander Bourbon - książę, hrabia

Ludwik Jan Maria Robertyng-Capet-Bourbon-La Marche-Vendôme - książę, hrabia, wielki łowczy, gubernator

Ludwik I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Ludwik II "Dobry" Robertyng-Capet-Bourbon - książę, hrabia-delfin, hrabia, baron

Ludwik [Louis] II "Dobry" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-La Roche-Montpensier - książę, delfin, wicehrabia, senior, gubernator

Ludwik IV Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - książę

Ludwik V Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - książę

Ludwik XIII "Sprawiedliwy" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Ludwik XIV "Wielki, Król Słońce" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Ludwik XV "Ukochany" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę

Ludwik August XVI "Ostatni" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę

Ludwik XVII Karol Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król

Ludwik XVIII Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - król, książę, hrabia

Ludwik XIX Antonii Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - legimistyczny król, książę, hrabia, pretendent

Ludwik XX Alfonso Gonzalo Victor Manuel Marco de Borbón et Martínez-Bordiu [Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain] - legimistyczny król, książę, hrabia, pretendent

Luis María de Borbón y Vallabriga - przewodniczący, kardynał

ŁM


Magdalena Robertyng-Capet-Bourbon-Busset - księżna

Małgorzata (Marguerite) Robertyng-Capet-Bourbon - hrabina

Maria Franciszka "Mademoiselle de Blois" de Bourbon - księżna, hrabina, markiza

Maria Robertyng-Capet-Bourbon - księżna, "królowa"

Maria Robertyng-Capet-Clermont-Bourbon - księżna, hrabina

Maria-Amélia Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - królowa, tytularna królowa, księżna, hrabina

Maria Antonina Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - królowa

Maria Izabela Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - królowa

Maria Krystyna Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - królowa, regentka

Maria Luiza Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Spain - cesarzowa

Maria de las Mercedes Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain - królowa, księżna, pretendentka

Maria de las Mercedes Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - tytularna królowa, księżna, hrabina

Maria-Teresa "Madame Royale" Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme - legimistyczna królowa, księżna, hrabina

Maria Teresa Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Two Siciles - cesarzowa

NOP


Pedro Karol Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme y Bragança - infant

Pedro I (Pedro Juan María Alejo Saturnino y Todos los Santos de Borbón-Dos Sicilias) Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Siciles - pretendent, książę, hrabia

Piotr II Robertyng-Capet-Bourbon-Clermont - książę, hrabia, regenr, senior

R


Rainier I Robertyng-Capet-Bourbon-Vendôme-Anjou-Spain-Two Sicilies - pretendent

SŚTUVWZ