BURGUNDZKA DYNASTIA (Ardouin)


A


Ansgarda Ardouin Burgundzka - królowa

BCDEFGHIJKL£MNOPRS¦TUVWZ