BIELSCY


A


Anna Iwanowna Olgierdówna Bielska - księżna

B


Bogdan Jakowlewicz Skirmuntowicz-Giedyminowicz-Skuratow-Bielski - książę, członek Rady Regencyjnej

CDEFGHI


Iwan Fiodorowicz Władymirowicz Giedyminowicz Bielski - książę, członek Rady Regencyjnej, namiestnik

JKLŁM


Maria Grigorijewna Skuratow-Bielska - caryca

NOPRSŚTUVWZ