Bogdan Pietrzyk

pozdrawiam wszystkich odwiedzających

historyk z zamiłowania

działacz Ligi Obrony Kraju - złoty medal "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK"; brązowy medal Ministra Obrony Narodowej "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

sekretarz Zarzadu Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Krakowie

v-ce przezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju ds. młodzieży gimnazjalnej w Myślenicach

studia - licencjat: ZARZĄDZANIE W JEDNOSTKACH BEZPIECZEŃSTWA; magisterskie: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE; podyplomowe magisterskie: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY