CLEVES


A


Agnieszka (Agnes) de Cleves - królowa de jure, księżna, hrabina

Anna von Hövel (Huvili) de La Marck of Cleves - królowa

BCDEFGHIJK


Katarzyna de La Marck de Cleves (de Nevers) - hrabina, księżna

LŁM


Małgorzata of Cleves - książna, hrabina

Maria von der Mark de Cléves - księżna, hrabina

NOPRSŚTUVWZ