CYLYJSKA [von Sanegg]


A


Anna von Sanegg z Cilly - królowa

B


Barbara von Sanegg Cylyjska - cesarzowa, królowa

CDEFGHIJKLŁM


Małgorzata von Sanegg Cylyjska - księżna

NOPRS¦TU


Ulrich II [III] von Sannegg Cylyjski - hrabia, regent i najwyższy kapitan Królestwa Czech

VWZ